Konstitutivna seja občinskega sveta v Bistrici nad Pliberkom

Bistrica nad Pliberkom Prva seja šmihelskega občinskega sveta je minulo sredo potekala v telovadnici ljudske šole Šmihel. Bistriški občinski svet ima v celoti 19 mandatov, od teh jih bo frakcija REgi imela pet, ÖVP Feistritz štiri, SPÖ pa deset, kar pomeni, da imajo socialdemokrati absolutno večino. Kljub najboljšim rezultatom samostojnega političnega gibanja v občini Bistrica in pridobitvi 28 glasov je REgi zaradi volilne aritmetike izgubila en mandat. Od devetnajstih mandatarjev so dvojezično zaobljubili le predstavniki REgi in ena predstavnica socialdemokratov. Govori župana Srienza, podžupana Slanoutza (oba SPÖ) ter vodje frakcije Volkspartei Fei­stritz, Norberta Haimburgerja so bili le v nemščini.

Člani predstojništva občine Bistrica na Pliberkom: Norbert Haimburger, drugi podžupan Vladimir Smrtnik, župan Hermann Srienz, prvi podžupan Mario Slanoutz in David Pototschnig

Oba, Srienz in Haimburger, sta v svojih govorih izrazila željo, da bi vse frakcije sodelovale skupaj. Edini, ki je svoj govor imel v obeh deželnih jezikih, je bil frakcijski vodja REgi, podžupan Vladimir Smrtnik, ki je v govoru čestital zmagovalcu Hermannu Srienzu in socialdemokratski frakciji za prepričljivo zmago. Smrtnik je dejal, da se bo frakcija REgi zavzemala za politiko »brez strankarskih knjižic« in za »ljudi in skupine v naši družbi, ki nimajo vedno tistega »lobby kot drugi«, in pri tem omenil kulturne iniciative po vaseh, da bi ljudje lahko neglede na strankarsko pripadnost uveljavljali svoje talente. Poudaril je še, da pričakuje, da bo drugi deželni jezik, slovenščina, prisotna in vidna tudi na glasilih in razglasih občine, »da bomo lahko govorili o enakopravnosti obeh narodnih skupnosti.«

Občinski svet občine Bistrica na Pliberkom

Referati v rokah SPÖ

Sicer bo Regionalna lista zastopana v vseh šestih odborih (vse odbore sestavljajo po trije zastopniki SPÖ ter po eden od frakcije REgi in ÖVP), referati pa so ostali le v rokah socialdemokratov. Smrtnik je dejal, da so to kot frakcija REgi vzeli na znanje, saj spoštujejo rezultat volitev in absolutno večino socialdemokratov, ki imajo to absolutno večino tudi v vseh odborih, kar bi pa šlo tudi drugače, in dodal, da je bilo »veliko govora o sodelovanju na istem nivoju, kako bo to v resnici pod temi pogoji možno, pa še ne vemo.«

Edini, ki je svoj govor imel v obeh deželnih jezikih, je bil frakcijski vodja REgi, podžupan Vladimir Smrtnik.