Vouk: Odprava moratorija za gradnje je bila politična odločitev

Izven centra Pliberka naj bi nastale nove trgovine, mnogi Pliberčani pa so mnenja, da ni potrebe po njih in da jih v času klimatskih sprememb skrbi prekomerna pozidava in raba tal. Nasprotniki so zbrali nad 250 podpisov proti gradnji in občina je morala sklicati zborovanje občanov. Dvorana pliberškega farnega doma je bila v petek, 27. januarja, zasedena do zadnjega mesta in mnogi občani so izrazili svojo zaskrbljenost. Proti gradnji se je izrekel tudi pliberški župnik Ivan Olip. Občinski zastopniki so izjavili, da pravno niso imeli drugih možnosti, kakor da odpravijo moratorij za gradnje, pravnik Rudi Vouk pa je povedal, da gre za politično odločitev in da iz pravnih določil ni razvidna obveznost odprave moratorija. Sklep za odpravo moratorija za gradnje za parcelo, kjer naj bi nastale nove trgovine, je bil večinski, proti so glasovali mandatarji pliberške Enotne liste in dva občinska svetnika iz ljudske stranke.