30. septembra je bila v Pliberku seja občinskega sveta. Na dnevnem redu je bilo 27 točk. Plebiscitni dar v višini 82.900 evrov se bo uporabil za sanacijska dela v Kulturnem domu in v Grenzlandheimu (po 15.000 €), za tri interaktivne table za LŠ Pliberk in LŠ Božji grob ter za igrače v otroškem vrtcu.

Občinski svet je večinsko privolil v načrt KELAG, ki namerava na Dobrovi ob črpališču zgraditi večjo fotovoltaično napravo z nazivno močjo 800 KWp. Dokončno bo zdaj o zadevi odločila dežela Koroška. 

Soglasno sta bila sprejeta sklepa o triletnem podaljšanju najemniške pogodbe za pliberško kopališče z gostilno Dom pri Janezu (Špela Železnik) in podelitev mestnega grba podjetju »Das Rennwerk« (Michael Žele).

Kelag načrtuje na Dobrovi fotovoltaično elektrarno.

Proti glasovom EL Pliberk so socialdemokrati (en odbornik SPÖ se je glasovanja vzdržal) in ÖVP sklenili razpustitev hranilne knjižice (rezerve, okoli 766.000 €) pri Posojilnici Pliberk in jih premestili na Kärn-tner Sparkasse. »Enotna lista je glasovala proti temu, ker so kot razlog za to spremembo navajali le neke govorice in medijska poročila o Posojilnici bank,« je v pogovoru z Novicami dejal frakcijski vodja EL Pliberk Marko Trampusch. »Posojilnica bank je zanesljiv podpornik številnih športnih in kulturnih društev v naši občini in  regiji. Tudi zaradi tega smo bili proti.« Enotna lista in SPÖ sta na seji vložila skupni predlog, da se naj športnemu klubu Zadruga Aich/Dob ob njegovi 40-letnici obstoja (klub je bil ustanovljen leta 1982) podeli mestni grb. 

Špeli Železnik (gostilna Dom pri Janezu) so za tri leta
podaljšali najemniško pogodbo za pliberško kopališče.

Za novega pooblaščenega strokovnjaka za gradnjo (Bautechnischer Sachverständiger, prej Paul Perč) sta ÖVP in SPÖ določila Andreasa Enzeja iz Globasnice, odborniki EL so se zavzemali za Libučana, gradbenega mojstra Maria Mesnerja.

Testno postajo za korona virus so v Pliberku ukinili, ker financiranje ni zagotovljeno, zaenkrat so stroški (okoli 70.000 evrov) ostali pri občini.