Ko bo v sredo, 13. aprila, v koroškem deželnem zboru zaprisegla 33. koroška deželna vlada, bo hkrati uradno kot nadomestni član deželne vlade potrjen predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug. Gre za osebno kadrovsko potezo starega-novega deželnega glavarja, v kateri Jug vidi »izraz zaupanja deželnega glavarja«. »Vsak od sedmih članov koroške deželne vlade imenuje nadomestnega člana vlade in Kaiser je izbral mene,« pravi Manuel Jug, ki bo Petra Kaiserja nadomeščal na raznih terminih, pa tudi interno. »Če je deželni glavar iz kateregakoli razloga zadržan in se ne more udeležiti sej deželne vlade, ga v tem času nadomeščam jaz, a ne kot nadomestni deželni glavar, to funkcijo bo še naprej opravljala Gaby Schaunig, ampak kot nadomestni član vlade.« Gre za neplačano, a uradno funkcijo, zaradi katere Manuel Jug ne sme hkrati opravljati funkcije župana ali člana občinskega predstojništva. Jug je kot Peter Kaiser član SPÖ, pred katero je v naslednjih mesecih izbira zveznega vodstva stranke  s strani članstva. »Važno je, da se stranka poenoti, sam bom podprl Doskozila.«