Že od leta 2010 je Pliberk ena tistih občin, ki se v okviru deželnega programa »e5« trudi za varčno gospodarstvo z našimi energijskimi viri, kar občina kaže tudi s pristopom k občinskemu omrežju Allianz der Alpen in k zavezništvu proti podnebnim spremembam (Klimabündnis).

Ob re-certificiranju četrtega »e« je Sara Schaar, deželna svetnica za varovanje okolja, čestitala županu Stefanu Visotschnigu, podžupanu in referentu za energijo Hermannu Enziju, pooblaščencu za energijo Paulu Stöcklu, vodji občinske uprave Gerhardu Pikalu und njegovemu namestniku Arthurju Ottowitzu.

Pliberk je občina, ki varčnemu gospodarjenju z energijo posveča veliko pozornosti. Občinska poslopja so priključena na daljinsko ogrevanje, ulice so razsvetljene z LED žarnicami, občani se lahko vozijo z GO-MOBILOM, lahko si brezplačno izposodijo e-kolesa itd.

Občina pa investira tudi v izobraževanje mladih na področju energije. V t. i. »energy-parku« obiskovalci igraje spoznavajo raznolike možnosti pridobivanja obnovljive energije in varčnega gospodarjenja z njo, pa tudi temu primerno arhitekturo.

Občina namerava tudi v prihodnje varčevati z energijo, saj si je zastavila jasen cilj. Župan Visotschnig je povedal, da želijo doseči tudi peti »e«. Vesel je odlikovanja in se prisrčno zahvaljuje svojemu požrtvovalnemu timu »e5«.