Na občinski seji v Bistrici pri Pliberku so 4. julija obravnavali pobudo REgi liste za postavitev dvojezične table pred novim gasilskim domom. Po pričakovanju je bila pobuda zavrnjena, tabla ostaja enojezična, priokus pa grenak.

Na javni občinski seji je predlog REgi liste za postavitev dvojezičnega napisa pred novim gasilskim domom, ki je bil zgrajen z javnim denarjem, utemeljil odbornik Silvo Jernej. Na koncu predstavitve predloga je Jernej občinski svet zaprosil, naj ne odkloni postavitve dvojezičnega napisa, saj se je ravno zaključila Europeada, ki je potekala tudi v občini Bistrica. Jernej je občinski svet spomnil na dodano vrednost, ki jo občini in širši regiji prinaša večjezičnost, kar se je nazadnje pokazalo prav pri Europeadi, nogometnem prvenstvu evropskih manjšin. 

Silvu Jerneju sta sledila prvi podžupan Mario Slanoutz (SPÖ) in gasilec ter član občinskega sveta David Pototschnig (SPÖ). Pototschnig naj bi povedal, da so imeli bistriški gasilci sejo, na kateri so se zedinili, da gasilski dom ne dobi dvojezičnega napisa, zahtevo po slovenščini na tabli pa da bistriški gasilci vidijo kot politično. Na isti seji naj bi gasilci sklenili tudi, da v imenu nevtralnosti ne postavljajo nobenega verskega znamenja ob gasilskem domu, saj želijo ostati nevtralni in objektivni. Silvo Jernej je nato dejal, da je odločitev o tem, ali postavijo versko znamenje ali ne, pri gasilcih samih, medtem ko je gasilski dom postavila občina z javnim denarjem. Po prepričanju zastopnikov REgi liste ima plačnik, v tem primeru občina, možnost soodločanja. Občinski svetniki niso bili tega mnenja in so z veliko večino 14 (SPÖ in ÖVP) proti 5 zavrnili predlog REgi liste. 

»Jezik je vrednota, ne politikum«

Silvo Jernej pravi, da zanj jezik ni politična zadeva, temveč kulturna vrednota, ki naj zrcali to, kar naša regija, naša dvojezična občina je. Občinsko odbornico Doris Schwarz (REgi lista) boli, ko vidi da nekaj zanjo samoumevnega – dvojezičnost –  za občinski svet nikakor ni samoumevno. Na Bistrico je prišla iz Krke/Gurk: »Sem nemškogovoreča Korošica, ki živi v dvojezični občini na Koroškem.« V 21. stoletju v dvojezični občini razpravljati o tem, ali je dvojezična tabla na javnem mestu primerna ali ne, bi bilo po njenih besedah komično, če ne bi bilo pravzaprav tragično. Dodaja, da je na seji podžupan Slanoutz zavrnil njihovo pobudo z besedami, da »gasilci za nas stavijo svoja življenja na kocko, mi pa da jih želimo v nekaj prisiliti«. »To je bil ton razprave, v kateri ni manjkalo udarcev pod pasom in to vse zaradi besede Bistrica, ki smo jo želeli imeti dodano na tabli z napisom Rüsthaus Feistritz,« ugotavlja Schwarz.

Reakcija župana

Župan Hermann Srienz pravi, da je občinski svet z veliko večino zavrnil zahtevo REgi liste. Zakon, da jim postavitve dvojezične table pred gasilskim domom ne zagotavlja, v občini pa ni podpore zanjo. »Če bi bil dvojezični napis pred gasilskim domom predviden v zakonu, bi ga tudi postavili.« Na vprašanje, ali je občinska SPÖ v tej zadevi na isti liniji z deželno SPÖ, župan ni hotel odgovoriti.