Pliberška občanska pobuda Zukunft/Bodočnost si želi kritično razpravo o bodočnosti Pliberka, še posebej na področju kulture gradnje, ki naj bi bila okolju prijazna in nasprotovala prekomerni pozidavi in rabi tal. Pobuda vabi v torek, 30. maja, ob 18. uri v pliberški kulturni dom na film »Stadt Land Boden« Roberta Schabusa, ki bo prikazoval primere dobre prakse oživitve krajevnih centrov in ponovne uporabe neizkoriščenih poslopij. Več o načrtih iniciative nam je povedal govornik Christopher Juwan.

Ozadje ustanovitve občanske pobude Zukunft/Bodočnost je načrtovana gradnja novega trgovinskega centra pred Billo na levi strani ceste iz Nonče vasi v Pliberk. Nasprotniki projekta so v kratkem času zbrali nad 250 podpisov proti gradnji, konec januarja 2023 je občina morala sklicati zborovanje občanov, kjer so številni Pliberčani izrazili svojo zaskrbljenost, saj po mnenju mnogih problemi zaradi klimatskih sprememb in prekomerne pozidave in rabe tal postajajo zmeraj večji.

Kar se tiče gradnje trgovskega centra, sta javna diskusija in ugovor zavlekla projekt, ugotavlja Juwan. Zdaj pri iniciativi preprosto čakajo na nadaljnje informacije in odločitve. 

Občanska pobuda ne želi iz principa nasprotovati ali se kje privezati, temveč želi z informacijskimi prireditvami sprožiti razpravo med ljudmi v Pliberku, pravi Juwan in dodaja: Stvari se poskušamo lotevati drugače, bolje, z mislijo na trajnostne učinke. Organizacija filmskega večera pod geslom Baukulturkino bo prva prireditev, načrtujemo pa jih še več, pravi.

Po projekciji filma bo diskusija, na kateri bo sodeloval Elias Molitschnig, ki je pri deželi pristojen za vprašanja gradbene kulture in občinam strokovno svetuje pri prostorskih načrtih.

Pliberčani naj sodelujejo pri razvoju občine

Pobuda želi ljudi ozaveščati in spodbujati k sodelovanju pri konceptu dolgoročnega prostorskega razvoja občine. Poleg tega želijo ljudi informirati o kulturi gradnje. Problem gradnje je, da dva tedna po postavitvi kakšnega objekta o njem nihče več ne razpravlja, čeprav bi bilo to potrebno, ugotavlja Juwan. Od občine zahtevajo vodeni proces, pri katerem bodo vpleteni tudi občani. Osebno zagovarja »masterplan«, v okviru katerega naj bi bili navedeni gradbeni projekti, ki jih v recimo 30 letih načrtuje občina. Kaj recimo za Pliberk pomeni izgradnja slovenskega omrežja hitrih cest na osi sever-jug? Treba se je tudi vprašati, kako poživiti center Pliberka, pravi.

Člani občanske pobude se srečajo tedensko v pliberškem kulturnem domu, kogar tematika zanima, se lahko javi pri Juwanu (0664/1839878).

Kot študent arhitekture na visoki šoli v Špitalu je Juwan spoznal nekaj občin, v katerih je center izumrl, navaja npr. tudi središče Velikovca. 

Radi bi sprožili daljnosežno razmišljanje, navsezadnje pa pripomogli tudi k temu, da bi bil kraj, kjer ljudje živijo, njihovemu življenju prijazen. Bolje je ukrepati zdaj kot pa kasneje, ko utegne biti prepozno, pravi Juwan.