Minula nedelja, 15. maja, je bila v znamenju 67. obletnice podpisa Avstrijske državne pogodbe – s tem pa tudi njenega 7. člena, ki zagotavlja slovenskima manjšinama na Koroškem in Štajerskem ter gradiščanskim Hrvatom temeljne pravice. Kot znano, se pri uresničevanju 7. člena stalno zatika, ne glede na to, da se je vzdušje znatno izboljšalo.

Leta 2020 se je zvezni predsednik opravičil pri koroških Slovencih zaradi zamujanja pri uresničevanju njihovih pravic, aprila 2022 se je deželni glavar v imenu dežele Koroške opravičil za pregon koroških Slovencev pred 80 leti. Letos jeseni mineva tudi 50 let, odkar je na Koroškem divjal zloglasni ortstafelšturm. »Obema opravičiloma morajo slediti dejanja,« poudarja SKUP v tiskovni izjavi ob 67-letnici 7. člena Avstrijske državne pogodbe. »Na področju dvojezičnih otroških vrtcev in reforme dvojezičnega sodstva sedaj vsaj potekajo neki pogovori. Pričakujemo in zahtevamo, da vsaj na teh področjih še letos pride do konkretnih rezultatov, prav tako, da ob 50-letnici ortstafelšturma sledi naslednje opravičilo in postavitev dodatnih dvojezičnih napisov.«

SKS je kot edina vabila novinarje 

Zelo kritičen je bil tudi predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev (SKS) ter globaški župan Bernard Sadovnik. Bil je tudi edini, ki je ob obletnici podpisa Avstrijske državne pogodbe povabil novinarje na tiskovno konferenco. Opozoril je na aktualno stanje manjšinskih jezikov. »Na eni strani slovenščina kot pogovorni jezik nazaduje, na drugi strani pa narašča zanimanje za učenje slovenskega jezika,« ugotavlja predsednik SKS. »Cilj naj bi bil, da se mladim ljudem ponudi v vsej deželi možnost učiti se poleg materinskega jezika tudi angleščine ter dveh jezikov naših sosedov. Za to pa nujno potrebujemo ustrezne okvirne pogoje, ki jih je treba zakonsko urediti na zvezni ravni.« 

Zagotoviti jezikovno kompetenco

Glede tega je, je poročal Sadovnik, dialoški forum pri deželni vladi sklenil resolucijo, da se naj zagotovi in omogoči zgodnja jezikovna kompetenca v dvo- in večjezičnih otroških izobraževalnih ustanovah.

Tudi NSKS je v tiskovni izjavi opozoril na pomen ADP, medtem ko je predsednik ZSO Manuel Jug v pogovoru z Novicami dejal, da se docela strinja s stališčem Bernarda Sadovnika. NSKS pa poudarja: »Od ministra za šolstvo pričakujemo, da zdaj obvezno zadnje leto otroškega vrtca na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva organizira kot del elementarnega pouka s ponudbo tudi slovenščine.« Državna pogodba namreč govori o »elementarnem pouku« v slovenščini. Trenutno obvezno leto v otroškem vrtcu pa je vsekakor del elementarnega pouka. Prenos kompetenc na deželno raven, ki obveznega zadnjega leta v otroškem vrtcu ni uvedla, je nedopusten, poudarja NSKS.