Poljana Pred 74 leti se je končala druga svetovna vojna. Uradno 8. maja 1945 z brezpogojno kapitulacijo nacistične Nemčije. To pa ne pomeni, da je orožje povsod utihnilo. Zadnji boji na evropskih teh so se okoli srede meseca maja 1945 odvijali na slovenskih odnosno koroških slovenskih tleh. In sicer na Poljani pri Prevaljah in pri Borovljah oziroma pri takratnem mostu čez Dravo pod Humperškim gradom. Partizanska vojska je nemškim četam in z njimi povezanim kvizlinškim enotam ustašev, četnikov in domobrancev skušala preprečiti beg in umik na območje današnje Avstrije, ki so ga zasedli že Angleži, pa tudi partizani.

V soboto, 18. maja 2019, je pri spomeniku svobodi in miru (postavljen leta 1985) na Poljani bila dostojna spominska svečanost na te boje. Govorniki so naglasili, da vojaški poraz nacistične Nemčije in njenih kolaborantov ni pomenil tudi zloma nacizma in faši-zma, ki v Evropi in po svetu danes spet dvigujeta glavo in ogrožata mir, demokracijo, splošni razvoj ter sožitje narodov. Neoliberalna in brez sleherne socialne vesti zgolj na dobiček pozorna in množenje kapitala in bogastva naravnana politika ustvarja najboljše pogoje za ta zaskrbljujoč razmah desnega ekstremizma. Zato je še kako važno in potrebno, da na nedeljskih volitvah v evropski parlament ljudje grejo na volišča in podprejo demokratične sile v Evropi.

Sočasno s proslavo na Poljani je potekalo ustaško srečanje na le nekaj lučajev oddaljeni Libuški gmajni. Proslava je potekala brez motenj, le par hrvaških avtobusov je skušalo preko Prevalj oz. Holmca dospeti v Libuče, a so jih slovenske oblasti ustavile in preusmerile v Dravograd in mejni prehod Vič. Spominske proslave se je udeležil tudi predsednik slovenskega parlamenta Dejan Židan in župani koroške regije. Delegacija Zveze koroških partizanov je pri spomeniku položila venec.