Leta 2020 je začel veljati zakon, ki v Avstriji prepoveduje uporabo ustaških simbolov. Dve leti kasneje je bila s spomenika na Libuškem polju umaknjena šahovnica z belim poljem levo zgoraj, kakršno se je bilo nekoč na zastavi kvizlinške države NDH (Nezavisna država Hrvatska).

Po poročanju hrvaškega portala Index.hr je ta simbol s spomenika na Libuškem polju odstranila občinska uprava Velikovec, kar verjetno ne drži, saj bi bilo za tak korak verjetno pristojno okrajno glavarstvo Velikovec. Omenjeni portal poroča tudi, da je Republika Hrvaška oziroma njeno zunanje ministrstvo na Republiko Avstrijo naslovilo protestno noto. V tej naj bi hrvaško zunanje ministrstvo argumentiralo, da je bil omenjeni grb „stoletja sestavni del heraldike habsburške monarhije“, zaradi česar je odstranitev grba s spomenika za Republiko Hrvaško „z zgodovinskega, družbenega in političnega stališča nesprejemljiva“, saj kot tak zgodovinski simbol po njihovem mnenju „ne more imeti protiustavnega pomena“. Po besedah istega ministrstva je Avstrija s prepovedjo grba in zastave NDH „brez potrebe“ škodila „ugledu Hrvaške in ugledu Hrvatov v Avstriji“.

Spomenik leta 2020. Slika: no-ustasa.at

V tej zadevi smo danes prejeli odgovor s strani velikovškega okrajnega glavarstva. »Grb na Libuškem polju (šahovnica, levo zgoraj z belim kvadratom) je bil z začetkom tega tedna odstranjen in zaplenjen.« Nadaljujejo, da se je to zgodilo v skladu z zakonom, ki prepoveduje uporabo ustaških simbolov (Abzeichengesetz). Na okrajno glavarstvo Velikovec zaenkrat ni prispela nobena prošnja za množičen spominski shod na Libuškem polju.