50 let je Josef Feldner predsedoval koroškemu Heimatdienstu (KHD), po občnem zboru 5. marca ga je nasledil bivši evropski parlamentarec, svobodnjak Andreas Mölzer.

Mölzer je na tiskovni konferenci povedal, da bo v ospredju njegovega predsedovanja kontinuiteta in obnova. Cilj vidi v pridobivanju mladih kadrov, žensk in v iskanju novih tem za KHD, lastno predsedovanje pa vidi kot prehodno. V tiskovni izjavi je KHD zapisal, da se bo »energično« zavzemal za podporo slovenski narodni skupnosti, saj je ta »integriran del koroške identitete«. Med težišči na občnem zboru objavljenega manifesta je mirovna regija Alpe-Jadran, ohranjevanje koroške identitete, premagovanje družbene razklanosti in skrb za okolje in klimo. Z Zvezo brambovcev hoče KHD še naprej iskati kontakt in konsenz. 

KHD je zapisal, da je za interkulturni dialog, vendar pa da nasprotuje »ilegalnemu masovnemu priseljevanju gospodarskih beguncev iz izvenevropskih držav«.