Štiri dni po simpoziju »Od bojišča do mirovne regije Alpe-Jadran« (glej str. 5) sta ZSO in KHD javnost vabila na tiskovno konferenco ob 50. obletnici napadov na dvojezične krajevne napise na južnem Koroškem. 20. septembra v celovškem hotelu Sandwirth je Andreas Mölzer dejal: »Koroški prastrah je umrl s Titom, slovenski prastrah pa spričo upada števila koroških Slovencev živi še naprej in ga tudi razumem.« Mölzer se je uprl oznaki pogrom za ortstafelšturm, saj »ni bilo človeških žrtev«. V isti rog je zatrobil Josef Feldner, ki v dogodkih, ki so se zgodili pred 50 leti, ne vidi nasilja, v zborovanju 20.000 nasprotnikov postavitve tabel pred koroško deželno vlado novembra 1972 pa vidi poskus deeskalacije. Marjan Sturm je predstavil začetke dialoga nekdanjih sovražnikov v okviru konsenzne skupine, pohvalil pa je tudi zasluge Rudija Vouka, ki je »vprašanje dvojezične topografje spravil pred avstrijsko ustavno sodišče«. Dodal je še, da vprašanje topogafije ni edino pomembno vprašanje za koroške Slovence in v tem kontekstu omenil pravne zmage Seppa Bruggerja in Francija Serajnika na področju dvojezičnega šolstva. Manuel Jug pa je povedal, da mora biti »cilj dialoga postavitev dodatnih tabel v okviru zagotavljanja kulturne in jezikovne raznolikosti v alpsko-jadranski regiji«. Na tiskovni konferenci je sicer Andreas Mölzer predstavil 10 tez o koroškem konfliktu in ortstafelšturmu, Marjan Sturm pa svoje poglede na dogodke pred pol stoletja.