Nanti Olip, državni sekretar Dejan Valentinčič in
ministrica Helena Jaklitsch