EL Bekštanj kandidira tudi tokrat z Markom Ressmannom na čelu. Cilj je obdržati mandat, dolgoročno pa Ressmann v pogovoru z Novicami upa, da bi EL bila zastopana z dvema občinskima svetnikoma. Zato ga tudi zelo veseli, da kandidira cela vrsta mladih kandidatk in kandidatov.  

Bekštanj »Enotna lista Bekštanj se slej ko prej  zavzema za vidno dvojezičnost v naši občini in za čezmejno sodelovanje,« poudarjajo kandidati/kandidatke in sotrudniki EL. »Tako je med drugim uspelo financirati in izvesti ponatis dvojezičnega zemljevida trške občine Bekštanj. Tudi dvojezični informacijski tabli na Bekštanjskem gradu sta bili obnovljeni in prikazujeta zgodovino in življenje slovenske narodne skupnosti v naši občini«. Hkrati kritizirajo občinsko prireditev ob 100-letnici plebiscita. »Odbornice in odborniki slovenskih kulturnih društev Dobrač in Jepa Baško jezero so s pismom, naslovljenim županu, izrazili svoje začudenje o obliki občinskega praznovanja, ki nikakor ni upoštevalo v prihodnost usmerjenih smernic projekta CARINTHIja 2020.« Društvi nista bili vabljeni k pripravi občinskega praznovanja, »tako da je bil potek jezikovno in vsebinsko načrtovan v duhu preteklosti. Odgovor s strani vodstva občine je bil dokaj nezadovoljiv in dokazuje, da se bo še naprej treba aktivno vnašati v občinske zadeve.«

Občina Bekštanj je relativno velika občina in šteje 8.005 prebivalk in prebivalcev. EL je na zadnjih volitvah leta 2015 dobila 252 glasov ter je z enim mandatom zastopana  v občinskem svetu. Kot že v obeh periodah  prej jo je zastopal ljudskošolski ravnatelj v Domačalah Marko Ressmann s Pečnice. Za njim kandidirajo sodelavec Caritas Simon Trießnig iz Loč, sodelavka celovške Mohorjeve družbe Janja Zenz-Stern iz Malenc ter kandidat iz vrst mladine Martin Lesjak s Pečnice. Glavni kandidat Ressmann v pogovoru z Novicami: »Veseli smo, da kandidira cela vrsta novih in mladih kandidatk in kandidatov.« Tako kandidirajo tudi Andrea Gallob,Vera Kazianka, Samo Sticker, Terezija Ressmann, Stefan Jug-Ulbing in Daniel Gallob. Sicer pa hoče EL Bekštanj, poudarja Marko Ressmann, poleg slovenskih volilk in volilcev nagovoriti tudi čimveč pripadnikov večinskega naroda, iz katerega prihaja tudi kandidatka Andrea Gallob.