Kugyjeva nagrada za Janka Zwittra

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) je v sredo, 15. junija, vabila v Šišo v Zahomcu na podelitev Kugyjeve nagrade 2022. Nagrado je prejel ekonomski svetnik Janko Zwitter za svoje življenjsko delo in zasluge na političnem, športnem, kulturnem, mladinskem in čezmejnem področju. SKS se mu s podelitvijo priznanja želi zahvaliti za njegovo dolgoletno zavzetost na območju strpnosti, odprtosti, razumevanja in mirnega sožitja obeh narodnih skupnosti.

Nagrada je poimenovana, podobno kakor Kugyjevi razredi na Slovenski gimnaziji, po znanem večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju (1858 – 1944).