Državni zbor na Dunaju bo v januarju prihodnjega leta potrdil pobudo notranjega ministrstva za prepoved ustaškega srečanja na Libuškem polju. Tako pravi poslanka Olga Voglauer, katere stranka Zelenih je skupaj s SPÖ, ÖVP in stranko NEOS je notranjemu ministrstvu  predlagala prepoved.

Predlog prepovedi srečanja je bil 9. julija 2020 sprejet v državnem zboru. Ker je imel predlog prepovedi ustaškega srečanja na Libuškem polju posledice za z ustavo zagotovljeno pravico do zbiranja in združevanja, se je morala najprej s posebnim poročilom do njega opredeliti strokovna komisija na notranjem ministrstvu. To poročilo so za notranje ministrstvo izdelali zgodovinarji, pravniki, zastopniki Koroške deželne vlade, policije, okrajnega glavarstva Velikovec, predstavniki Dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora (DÖW) in Koroške katoliške cerkve.

Danes bo to poročilo strokovne skupine notranjega ministrstva obravnaval Svet ministrov. Po besedah Olge Voglauer je nadaljni postopek tak, da po potrditvi ugotovitev in priporočila o prepovedi srečanja v Svetu ministrov gre poročilo v državni zbor. Državni zbor bo v teku naslednje seje poročilo in sklep o prepovedi ustaškega srečanja na Libuškem polju uvrstil na naslednjo sejo Odbora za notranje zadeve. Šele po Odboru za notranje zadeve bo januarja 2022 poročilo strokovne komisije obravnaval državni zbor.

Srečanje na Libuškem polju. Slika je iz leta 2018.

Ta sicer o njej ne bo glasoval, ampak bo v okviru javne razprave potrdil sklepe strokovne komisije notranjega ministrstva in Odbora za notranje zadeve. Glasovanja pa ne bo, ker gre za zadevo javne in uprave. Po tej januarski obravnavi v državnem zboru prihodnje nobena lokalna oblast ne more dovoljevati takih prireditev, saj poročilo med drugim pravi, da ga te tudi v preteklosti na podlagi »antifašističnega« 9. člena avstrijske ustave ne bi smele dovoliti.