Ustanovna seja občinskega sveta v Dobrli vasi

Dobrla vas 378 glasov (-189) in dva mandata (-1) je frakcija TeamKramer dosegla na letošnjih občinskih volitvah. Zaradi slabšega rezultata bi TK pristalo le eno mesto v nadzornem odboru, v ostalih odborih bi bili zastopani le socialdemokrati (po štiri mesta) in ÖVP (po dve mesti). Ostali frakciji FPÖ in TeamK bi imeli zastopnika/co le v nadzornem odboru. Po volitvah pa so socialdemokrati stopili do FPÖ in TeamKramer in jima ponudili četrto mesto, ki ga ima SPÖ v odborih. Svobodnjaki so to ponudbo odklonili, v frakciji TK pa so se odločili, da bodo privolili, tako da so zdaj zastopani v štirih od sedmih odborov. TK bo zastopan v nadzornem odboru, v odboru za šole, vrtce, socialo, družine, mladino in zdravje, v odboru za projekte EU, varstvo okolja, podnebja in narave, vzdrževanje krajevne podobe, pokopališča, ceste in gospodarski center, v odboru za načrtovanje območja, zaščitno gradnjo proti vodovju, kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribarjenje ter v odboru za finance, osebje, požarne brambe in kulturo. Nadja Kramer je v pogovoru z Novicami dejala, da je to, da so socialdemokrati TeamuKramer odstopili mesta v odborih »demokratični dokaz s strani SPÖ, da si želijo dobro sodelovanje, nismo pa šli v koalicijo z nobeno stranko.« 

Brigitte Neuwersch in Mihaela Lesjak-Zdovc sta namestni občinski odbornici TK. 

Nobene ženske v predstojništvu

Dobrolsko občinsko predstojništvo sestavljajo novi župan Wolfgang Stefitz, prvi podžupan Wolfgang Tischler, Matthias Burtscher ter Kurt Lengauer (vsi SPÖ) ter drugi podžupan Friedrich Wintschnig in Andreas Kutej (oba ÖVP). 

Le malo dvojezičnosti

Na seji je v obeh deželnih jezikih spregovorila le Kramerjeva, dvojezično so zaobljubili le občinski odborniki TK (Nadja Kramer, Jozej Haschej in namestnici Mihaela Lesjak­Zdovc in Brigitte Neuwersch). Nadja Kramer: »Glede dvojezičnosti sem že bila malo razočarana, pri ÖVP in SPÖ je le enkrat dvakrat padla beseda »skupno«,tudi zastopnik okrajnega glavarstva se ni zahvalil po slovensko.