Avstrija se je zaradi naraščanja števila obolelih, pa tudi zaradi zasedenosti postelj za intenzivno nego spričo razvoja pandemije 22. novembra podala v vnovično zaprtje države. Pri Šolskem direktoratu za Koroško smo poiskali odgovore na vprašanje, kaj to pomeni za koroške šolarke in šolarje. Odgovarja Michael Mattersdorfer, vodja Biroja predstojnice Šolskega direktorata za Koroško Isabelle Penz.

Kolikšen odstotek otrok se je na Koroškem ob začetku novega zaprtja države udeležil pouka?

Michael Mattersdorfer: Po celotni Koroški je delež otrok pri pouku znašal 88 odstotkov. Na ravni ljudskih šol je bilo prisotnih 83 odstotkov otrok, na sekundarni stopnji 1 je bilo prisotnih 88 odstotkov, na sekundarni stopnji 2 pa 92 odstotkov dijakinj in dijakov. Nadaljnji razvoj teh številk je povezan z epidemiološkim dogajanjem v posameznih regijah in na posameznih šolah. Upamo pa, da bodo ti odstotki tudi naprej približno enako visoki.

Kakšna pravila veljajo za katero šolsko stopnjo?

»Na ravni primarne stopnje, torej ljudskih šol, se zahteva trikratno testiranje, dvakrat z antigenskimi in enkrat PCR testi, ter splošna uporaba zaščitnih mask na celotnem območju šole, pri čemer FFP2 maske niso obvezne. FFP2 standard mask se zahteva na sekundarni stopnji od devete šolske stopnje dalje, kar se tiče testov, pa so zahteve enake kot na primarni stopnji. Tako na primarni kot na sekundarni stopnji morajo biti zagotovljeni redni intervali, v katerih si lahko otroci maske snamejo.«

Mladostniki, starejši od 12 let, se lahko v Avstriji cepijo proti novemu koronavirusu. Kolikšen delež dijakinj in dijakov na Koroškem je prejel vsaj prvo dozo cepiva, in kolikšen je odstotek tistih, ki so prejeli oba odmerka?

Najbolj aktualen podatek o tem je 21. oktobra letos objavila Statistik Austria. Podatki za to študijo so bili zbrani konec septembra in kažejo, da je oba odmerka cepiva na Koroškem prejelo 43 odstotkov mladostnikov. Iz teh podatkov ne izhaja, kolikšen delež mladostnikov je prejel samo en odmerek cepiva, sklepamo pa lahko, da je odstotek teh še višji. Kakor tudi, da se je od konca septembra do danes povečal tudi delež dvakrat cepljenih.


Šolski direktorat za Koroško (Bildungsdirektion Kärnten) je po preimenovanju in prenovi postal urad v pristojnosti tako zveze kot tudi dežele Koroške. 23. novembra letos je zvezno Ministrstvo za šolstvo skupaj za Ministrstvom za zdravje sprejelo odredbo, ki pri dveh z virusom sars-cov 2 okuženih otrocih v razredu za ves razred predvideva najmanj pet dni šolanja na daljavo. Če je okužen samo en otrok, pouk za preostale še naprej poteka na šoli oziroma v razredu ob vsakodnevnem testiranju preostalih otrok.