Glavni kandidat VS Straja vas Janko Zwitter želi v prihodnji periodi občinskega sveta predvsem uresničiti projekt »razširiti in obnoviti Kulturno hišo v Zahomcu«. Za župana kandidira edinole Michael Schnabl (ÖVP), sin Joza Schnabla,  bivšega dolgolet­nega vodilnega zastopnika VS Straja vas v občinskem svetu.   

Straja vas Glavni kandidat Volilne skupnosti (VS) Straja vas Janko Zwitter, p. d. Abuja iz Zahomca,  je prvič kandidiral na krmilu liste leta 1991 in bil izvoljen skupaj z Jozom Schnablom. Leta 1986 je tudi prvič kandidiral na krmilu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in dosegel skupaj s Štefanom Domejem prvič v 2. republiki dva zbornična svetnika, dokler ga ni leta 2001 nadomestil Franc Jožef Smrtnik. Na občinskih volitvah leta 2009 ni bil več na vrhu VS, na zadnjih volitvah  leta 2015 pa so ga prepričali, da bi prevzel spet vodenje frakcije. VS Straja vas je kljub skepsi dosegla spet dva mandata (100 glasov), poleg Zwittra pa je Volilno skupnost v občinskem svetu zastopal tudi Franci Wiegele ml. 

V pogovoru z Novicami poudarja Janko Zwitter: »Naš cilj je, da obdržimo vsaj oba mandata. Sam pa ponovno kandidiram še posebej zato, ker  želim dokončno realizirati prenovo in razširitev Kulturne hiše v Zahomcu, ki je za našo občino neprecenljivega pomena.« Stroški za obnovo znašajo okoli 200.000 evrov. Polovico naj bi prispevala občina, drugo polovico pa pričakujejo iz plebiscitnega daru.

Kot dolgoletni in izkušeni komunalni politik se Zwitter upravičeno spominja dosežkov, ki so povezani z delovanjem VS. Pri tem še posebej poudarja večletno uspešno sodelovanje z Jozom Schnablom – zlasti še na področju športne infrastrukture v Zahomcu. Med drugim je uspelo uresničiti deželni športni center za nordijske discipline ter tri skakalnice z dvigalom. Zwitter: »V Zahomcu smo bili pionirji in spodbudni za vso občino.« Zelo vesel je tudi nove ljudske šole z najsodobnejšo telovadnico, prav tako pa  dvojezične table v Zahomcu in glasbenih uspehov zbora Oisternig.

»Našo uspešno pot moramo nadaljevati,« tako Franci Wiegele, ki kandidira spet na 2. mestu. Med drugim se VS Straja vas zavzema za podporo dvo- in večjezičnosti ter ohranitev slovenskega ziljskega narečja, za intenzivne čezmejne kontakte ob tromeji, za zagotovitev pašnih pravic na planinah, za podporo gasilcem in športnim društvom ter ustanovitev trajnih delovnih mest – ob skupnem prizadevanju za spoštljivo sožitje in medgeneracijsko skupno življenje. 

Poleg Zwittra in Wiegeleja kandidirajo na prvih desetih mestih še Andrea Mešnik, Martin Zupan, Sonja Jonach, Christoph Pichler, Simona Mešnik, Niko Zwit­ter, Oliver Blasnig in Ignac Wiegele.