Na zadnjih volitvah februarja 2021 je Regionalna lista SGS dosegla skoraj 400 glasov (15,16 %) ter sedež v predstojništvu,  Franc Baumgartner pa je kot kandidat za župana dobil 20 glasov več kot frakcija. SPÖ je z županom Guntramom Perdacherjem na čelu pridobila dodaten mandat in ima s 13 mandati absolutno večino. Dobro se je odrezala tudi nestrankarsko vezana Franz Inzko/ABS (pet mandatov), dokaj manj pa ÖVP in FPÖ, ki sta dobili po en mandat.

Nepreklicni izstop SGS

Medtem se je občinski svet precej skrčil: sprva se je docela poslovila iz občinskega sveta frakcija ABS, katere prvak Franz Inzko je bil tudi podžupan. Na zadnjem zasedanju občinskega sveta (6. julija) so zapustili sejo tudi zastopniki Regionalne liste SGS Franc Baumgartner, Hanzi Sticker in Peter Janežič, minuli ponedeljek pa so v posebni tiskovni izjavi SGS ter nato tudi v posebni številki frakcijskega informacijskega lista »Gemeinsam/Skupno« napovedali, da »se SGS Šentjakob/St. Jakob v celoti odpove vsem mandatom in nepreklicno izstopa iz občinskega sveta«. Nadalje pišejo: »Prisegli smo, da bomo delali za dobrobit vseh občank in občanov. Toda absolutistični način  večinske stranke nam onemogoča še naprej delovati v takem občinskem svetu.«

»Dolgo smo opozarjali«

Franc Baumgartner pa utemeljuje ta korak takole: »Zadnja seja občinskega sveta je izbila sodu dno, obupali smo, dolgo smo opozarjali na vse prekrške SPÖ. Ne moremo več vestno delati za občane, saj nimamo več nobenega zaupanja v SPÖ. Vse naše predloge in pripombe preprosto zavrnejo.«

Med drugim SGS kritizira, da se je plebiscitni dar, ki »naj bi služil zaščiti in trajnemu obstoju slovenske narodne skupnosti, zakopal v beton oz. gradbena dela«. Prav tako je SGS, kot beremo na letaku, »nenehno opozarjala, da povzroča razširitev referatov od treh na šest dodatne upravne stroške v višini okoli 100.000 evrov na periodo in je zaman zahtevala omejitev na tri referate«. Dokončno pa je, poudarja Hanzej Sticker v stališču za Novice, izbilo sodu dno, ko je bilo po izstopu ABS iz občinskega sveta treba na novo zasesti mesto v občinskem predstojništvu.

Iz protesta zapustili sejo

»Namesto da bi župan Guntram Perdacher iskal pogovor s frakcijami, je sicer po prekinitvi seje povabil frakcijske vodje, toda v teku nekaj minut želel, da prevzame referat zastopnik ÖVP. Nato smo zahtevali preložitev seje, do katere je 6. julija tudi prišlo. Tokrat pa je županova stranka želela doseči, da bi občinska svetnica FPÖ prevzela mandate v odborih, ne da bi prej privolila. V znak protesta proti takšnemu brez-obzirnemu ravnanju SPÖ smo kot SGS zapustili sejo.«

Vsi niso podpisali

Deželna EL je bila v izjavi za tisk solidarna s Šentjakobčani in zahtevala »takojšen odstop župana ter neodvisni nadzorni organ za občine«. Ne glede na to pa zadeva še ni dokončno zaključena. Izstopno izjavo bi moralo podpisati vseh 32 kandidatov/kandidatk. Le tako je po občinski zakonodaji dokončen izstop frakcije iz občinskega sveta pravno veljaven. Doslej se to ni zgodilo. Hanzi Sticker: »Podpisali so vsi razen tistih, ki so bili na dopustu.« Župan Guntram Perdacher pa je v stališču za Novice dejal: »Manjka deset podpisov.« Napovedal je, da bo prihodnji ponedeljek zasedala občinska volilna komisija in sprejela ustrezne sklepe. Na vprašanje, kakšno je njegovo  osebno stališče do napovedanega izstopa SGS, je odgovoril: »Zelo žalostna zadeva. SGS bi se kot tretja najmočnejša frakcija morala zavedati odgovornosti do svojih volilcev.«

»Ni vzroka za ukrepanje«

In kako ocenjuje zadevo Šentjakob Franz Sturm, vodja nadzornega organa oz. občinskega oddelka pri deželni vladi? Sturm: »Za nas je merodajno, da obstaja sklepčnost. Ta je dana, če ima občinski svet polovico svetnikov plus enega. Dokler je tako, ne vidimo vzroka za ukrepanje.« Druga stvar pa je, kaj pomeni izstop frakcije pod streho EL iz občinskega sveta za celotno samostojno politično gibanje. Za deželno Enotno listo je to »premiera posebne vrste« – samostojno gibanje narodne skupnosti pa se je znašlo na pretresu.