Celovec Iniciativa slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP) je v vednost medijem objavila dopis, ki ga naslavlja na osrednje organizacije koroških Slovencev. V njem predlaga ustanovitev »Koordinacijskega sveta koroških Slovencev«.Usklajevalno telo, za katero je član pobude Rudi Vouk, ki je tudi član Društva koroških slovenskih pravnikov, izdelal že pravila in so jih posredovali v vednost tudi medijem, naj bi po načrtih iniciative »Slovenski konsenz za ustavna vprašanja« konkretno bila nekaka »slovenska koordinacija«, ki bi naj v prihodnje odločala o vseh zadevah koroških Slovencev, z izjemo internih zadev posameznih organizacij.

Usklajevalno telo, za katero je član pobude Rudi Vouk, ki je tudi član Društva koroških slovenskih pravnikov, izdelal že pravila in so jih posredovali v vednost tudi medijem, naj bi po načrtih iniciative »Slovenski konsenz za ustavna vprašanja« konkretno bila nekaka »slovenska koordinacija«, ki bi naj v prihodnje odločala o vseh zadevah koroških Slovencev, z izjemo internih zadev posameznih organizacij.

Konkretno si SKUP zamišlja in predlaga ustanovitev 48-članskega usklajevalnega gremija, imenovanega Koordinacijski svet koroških Slovencev. Od teh 48 članov in članic KSKS naj bi krovne  politične organizacije imenovale vsaka po osem članov. Ostalih 24 članov pa naj bi izvolili vsi odborniki slovenskih društev in organizacij ter vsi slovenski občinski odborniki ali javno izvoljeni mandatarji v drugih ustanovah.

Predlog so podpisali iniciatorji civilne pobude SKUP Rudi Vouk, Sonja Kert­Wakounig, Feliks Wieser, Andrej Mohar, Gabriel Hribar in Matevž Grilc.

SKUP omenja uvodoma poglavje o narodnih skupnostih v programu nove zvezne vlade, ki da je najobsežnejše in, kakor kaže, najbolj resen pristop k novemu oblikovanju manjšinske politike v zadnjih desetletjih in je od leta 1990 naprej prvič, da je neka vlada sama od sebe pripravljena razpravljati o modernizaciji in reformi manjšinske zaščite. Da pa bi bilo mogoče doseči čim boljše rezultate, predlaga SKUP v smislu modernizacije zastopstva manjšin ustanovitev Koordinacijskega sveta.

Za stališča k objavljenemu predlogu iniciative smo vprašali predsednike krovnih političnih organizacij koroških Slovencev NSKS, SKS in ZSO. Njihove odgovore lahko preberete na naslednji strani. Predsedniki krovnih organizacij poudarjajo, da NSKS, SKS in ZSO zelo dobro sodelujejo ter v vseh vprašanjih,ki zadevajo vso narodno skupnost, nastopajo usklajeno. Koordinacijski gremij narodne skupnosti pa da lahko nastane in se razvija v dogovoru in sodelovanju med zastopniškimi organizacijami. Ofenziva zbuja presenečenje, ker je pobuda SKUP vseskozi trdila, da se želi opredeljevati izključno vsebinsko, a se zdaj spušča v organizacijska vprašanja. Svarijo tudi pred ponovnimi vnašanjem sporov v narodno skupnost.