Celovec Ker bosta na 30. Evropskem kongresu narodnih skupnosti 15. novembra spregovorila mdr.  pobudnika konsenzne skupine Josef Feldner in Marjan Sturm o delu skupine kot »zgodbi o uspehu«, je pobuda Slovenski konsenz za ustavnopravne pravice (SKUP) naslovila na deželnega glavarja odprto protestno pismo.

Biro za slovensko narodno skupnost pri koroški deželni vladi prireja 13.-15. novembra Kongres narodnih skupnosti z vodilno temo »Spreminjanje perspektive: Od konflikta preko dialoga do konsenza«, kjer bosta spregovorila mdr. Sturm in Feldner na temo »Koroška konsenzna skupina. Zgodba o uspehu«. Proti tej formulaciji so v odprtem pismu deželnemu glavarju protestirali podpisani člani pobude SKUP – Sonja Kert-Wakounig, Rudi Vouk, Marjan Pipp, Matevž Grilc, Feliks Wieser, Mirko Messner, Helga Mračnikar, Milan Wutte, Lena Kolter in Andrej Mohar, češ konsenzna skupina da »ni zgodba o uspehu« ter da je »soodgovorna za krajšanje pravic slovenske manjšine«. Navajajo mdr. dvojezične krajevne napise, ki da jih je zaradi konsenza znatno manj, kot bi jih po razsodbi ustavnega sodišča leta 2001 naj bilo, ter tudi nedavno napoved predsednika Heimatdiensta Josefa Feldnerja, da želi ob stoletnici plebiscita postaviti spomenik Hansu Steinacherju, in pozivajo Kaiserja, naj nastop Feldnerja in Sturma odpove.

Član konsenzne skupine Marjan Sturm v odzivu na kritiko iniciative ostro zavrača vse očitke in ugotavlja, da so sopodpisniki memoranduma leta 2011 bili predsedniki osrednjih političnih organizacij koroških Slovencev in ne konsenzna skupina. Nadalje pa tudi zaradi njegove intervencije da spomenika Steinacherju  ne bodo postavili. Ozračje na Koroškem je danes drugačno ter se je prav zaradi dialoga s Heimatdienstom izboljšalo in je upravičeno govoriti o »zgodbi o uspehu«, je poudaril Marjan Sturm.