Vlada Republike Slovenije in Koroška deželna vlada sta se s podpisom pisma o nameri zavezali k okrepljenemu sodelovanju na področju visokega šolstva, znanosti in raziskav. Ustrezni akt sta vsak na svoji strani meje 2. februarja podpisala deželni glavar Peter Kaiser in ministrica RS za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. 

Po besedah Špele Stres, ki vodi Center za inovacije in prenos tehnologij na Institutu Jožef Stefan, bo podpisano pismo o nameri okrepilo in vzpodbudilo sodelovanje v visokem šolstvu, znanosti in raziskavah. »Naše sodelovanje želimo nadgraditi, zato bomo na podlagi pisma o nameri dali poseben poudarek neposrednemu sodelovanju med raziskovalnimi ustanovami in tehnološkimi parki, izmenjavi znanja, sodelovanju v skupnih projektih in sodelovanju med visokošolskimi ustanovami, predvsem na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.« 

Podpisano pismo o nameri bo v začetnem obdobju obsegalo sodelovanje slovenskih in koroških raziskovalnih ustanov na področjih avtomatike, biokibernetike, robotike, sistemov in kontrol, umetne inteligence, odprtih sistemov in mrež, računalniških sistemov, tehnologij znanja, inteligentnih sistemov, 5G in telekomunikacij ter digitalnega inovacijskega vozlišča. Podpisano pismo o nameri pa bo lahko podlaga tudi za druga sodelovanja, na primer za sodelovanje med celovško univerzo in slovenskimi univerzami na področju slovenistike ali na področju izobraževanja dvojezičnih učiteljev. 

Ideja o še tesnejšem sodelovanju, mreženju in povezovanju znanstvenih in raziskovalnih institucij Slovenije in Koroške se je lansko leto rodila med srečanjem Antona Novaka, slovenskega konzula v Celovcu, in namestnico deželnega glavarja Gaby Schaunig na eni od akcij projekta »Gradimo mostove« umetnika Gerharda Leeba. Ta ideja, porojena na neformalnem druženju ob umetnosti,  je zdaj postala vsebina pisma o nameri uradne zaveze Koroške deželne vlade in vlade Republike Slovenije. 

Deželni glavar je glede inštituta za slavistiko povedal, da ima zavezo tako nekdanjega ministra Heinza Faßmana kot tudi trenutnega ministra za izobraževanje Martina Polaschka, da si bo avstrijska vlada po najboljših močeh prizadevala za nadaljnji obstanek in razvoj Inštituta za slavistiko v Celovcu. »Današnji podpis je vidni izraz tesnega sodelovanja in skupne volje, ki se ne uresničuje samo v besedah, ampak tudi dejanjih. Zato sem trdno prepričan, da bomo v prihodnosti priča tudi nadaljnjemu razvoju slavistike v Celovcu,« je izjavil deželni glavar Peter Kaiser.