Dve volilni periodi je hodiška EL nastopala skupaj z zelenimi pod kratico GEL (Grüne Einheitsliste/Zelena enotna lista). Že februarja leta 2020 je znotraj GEL predstavnik EL Josefa (Jozija) Motheja predlagal za svojega naslednika, konec leta pa se je izkazalo, da Jozi ne bi bil uvrščen na katero od sprednjih volilnih mest. To pomeni, da tudi ne bi imel možnosti dobiti mandata. Zdaj bo Jozi na občinskih volitvah nastopil na prvem mestu svoje liste KL.

Jozi Mothe, kaj pomeni KL?

KL pomeni Keutschacher Liste/Lista za Hodiše, to je hodiška frakcija Enotne liste.

Kako bi se sami predstavili bralcem?

Sem Hodišan, odrasel v Plešerki v dvojezični družini. Rad delam na svoji turistični kmetiji kot kmet in kot gostilničar. Prebivalci naše občine so mi pri srcu, z njimi sem v mlajših letih igral hokej, nogomet in tenis, aktiven pa sem bil tudi kot trener za hokejsko moštvo. Več kot dvajset let sem igral v Hodiškem tamburaškem ansamblu in z njim hodil po Evropi. Danes z ženo Angeliko rad hodim v gore, v svojem kulturnem dvojezičnem gostišču pa vsako leto organiziram kulturni festival »GLAS MOST« in druga kulturna srečanja. Gostovali so že umetniki kot npr. Primus Sitter, Sašo Avsenik, Gregor Krištof, Ossi Huber in Wolfgang Ambros.

 Boste nastopili na volitvah za župana?

Ne, to ni moj cilj. Pomembneje se mi zdi ustvarjati prijetno in tolerantno vzdušje v občini, povečati prisotnost slovenščine in vključiti tudi drugačnojezične občane. Pomembna se mi zdi uvedba dvojezične skupine v občinskem vrtcu, tako da se naši otroci lahko že v zgodnjem otroštvu igrivo učijo drugega deželnega jezika, potem pa znanje poglobijo v dvojezični ljudski šoli.

Vključevanje in povezovanje ljudi se mi je že vedno zdelo pomembno. Pred leti sem imel v svoji hiši nastanjenih pet begunskih družin, kar je bila zame zelo pozitivna izkušnja.

Ste imeli tudi negativne izkušnje?

Leta 2020 sem iz Nemčije dobil rezervacijo za gostinske prostore. Izkazalo se je, da gre za srečanje skupine simpatizantov gibanja »Identitäre« . Prireditev so nadzorovali predstavniki ustavne zaščite, zato je nisem odpovedal. Žal je v javnosti ostal negativen vtis, kot da bi jaz simpatiziral s tem gibanjem. To seveda ne drži.

Kakšne izkušnje pa imate na političnem parketu?

Kot namestnik občinskega odbornika sem si že pred leti nabral precej izkušenj. V občini sem iniciiral sodelovanje med zelenimi in EL, tokrat pa nastopam na prvem mestu hodiške KL. Vsi, ki smo oblikovali listo KL, smo prepričani, da lahko dosežemo vsaj eno mandatno mesto.

Kdo je še na vaši listi?

Vesel sem, da me na drugem mestu podpira Alexander Kurasch, ki je že leta aktiven v občinski politiki, in da imamo zavzete člane iz vseh vrst naših občanov. Predvsem sem vesel, da so se nam pridružile tudi tri zelo mlade Hodišanke, kar kaže, da tudi naši mladi želijo krojiti sožitje v občini.

Za kaj se zavzemate?

Smo neodvisni, ker interesi občanov presegajo interese posameznih strank, smo večjezični, pa vseeno ohranjamo tradicijo naše regije, zavzemamo se za socialno pravičnost ter ohranjanje narave in zdravega okolja za naše Hodišane, kajti Hodiše so več!