Ustanovna seja občinskega sveta v Bilčovsu

Bilčovs En glas manj, en mandat več, tako bi lahko na kratko povzeli volilni rezultat Enotne liste v Bilčovsu. Prvič v zgodovini bo EL imela tri zastopnike v bilčovškem občinskem svetu: Roman Weber, ki je  kot občinski predstojnik pristojen za okolje in energijo, Janja Einspieler, ki je predsednica nadzornega odbora, ter Marija Hedenik, ki bo EL zastopala v dveh odborih od v celoti petih. Frakcijski vodja EL Roman Weber je v pogovoru z Novicami dejal, da je EL z razdelitvijo nalog in pristojnosti v posameznih odborih »zelo zadovoljna«. 

Predstojništvo občine Bilčovs: prvi podžupan Anton Safron (GL), župan Manfred Maierhofer (GL), drugi podžupan Hubert Blatnik (SPÖ) in član občinskega predstojništva  Roman Weber. Foto: Dieter Arbeiter 

Konstitutivna seja je tokrat iz prostorskih razlogov bila v ljudski šoli. Dvojezično zaobljubila sta poleg zastopnikov EL še zastopnik GL in mandatar socialdemokratov. Enotna lista se bo še naprej prizadevala za pozitiven razvoj Bilčovsa in da bi slovenščina še naprej bila vidna tudi javnosti. Kot predsednik odbora za okolje in energijo bo Weber skrbel za to, da se bo Bilčovs, kar zadeva energijo iz obnovljenih virov, razvijal naprej in šel s časom.