Pliberk Na letošnji proslavi Zveze slovenskih žena ob mednarodnem dnevu žena minuli petek v pliberškem Kulturnem domu sta ženske pozdravili nova predsednica Daniela Topar in podpredsednica Julija Schellander-Obid. Topar je lani, v 75. letu obstoja Zveze slovenskih žena nasledila dolgoletno predsednico Milko Kokot, hkrati pa so pomladili odbor.

Slavnostna govornica Topar je uvodoma izpostavila  posamezne ženske, ki so veliko 

prispevale za enakopravnost žensk znotraj manjšine in v Avstriji. V kratkih video-po-snetkih so ob tem bili predvajani arhivski posnetki Milke Hartman, Milene Gröblacher in Milke Kokot. Omenjene 

pa so bile tudi Vida Obid, Helena Verdel, Angela Piskernik, socialdemokratska poslanka Adelheid Popp ali prva koroška poslanka v avstrijskem parlamentu Maria Tusch. Seveda pri tem pogled nazaj na zgodovino Zveze slovenskih žena ni smel manjkati.

Danes se organizacija po besedah predsednice zavzema za manjšinske pravice, za narodnostno ozaveščenost slovenskega prebivalstva na Koroškem, pa za rabo in širjenje slovenskega jezika in slovenskih knjig. Odločilno pa je 

Zveza slovenskih žena v zadnjih desetletjih prispevala k ustanovitvi prvih zasebnih dvojezičnih otroških vrtcev in se je angažirala za odprtje novih dvojezičnih šol.

Kulturni spored proslave so oblikovale izvrstne pevke Voxon Academy, spregovorili pa so tudi častni gostje:

Da enakopravnost in prizadevanja za iste možnosti na istih področjih niso zadeva, za katero se morajo boriti le ženske, temveč je stvar nas vseh, je izpostavil novi predsednik ZSO Manuel Jug in hkrati poudaril, da je organizacija pomemben faktor znotraj ZSO. Generalni konzul Milan Predan je menil, da je enakopravnost moških in žensk v Avstriji in Sloveniji gotovo napredovala, kar pa še zdaleč ne pomeni, da je idealna. Matjaž Špat, predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück – Auschwitz ZZB NOB Slovenije je povedal, da se je ob boju za ekonomske in socialne pravice žensk treba tudi spomniti na hrabre ženske, ki so doživele največje grozote druge svetovne vojne.