Na deželnem zborovanju EL so morali ponoviti volitve, saj Gabriel Hribar pri izvolitvi sprva ni dobil večine, šele pri ponovitvi je bil potrjen kot predsednik Enotne liste. Dolgoročni cilj EL je, da se uveljavi kot regionalna stranka na južnem Koroškem. V bodoče pa želi stranka spet imeti generalnega tajnika.

Do konca se deželno zborovanje Enotne liste ni razlikovalo od drugih zborovanj in občnih zborov. Poročila, razrešnice, vloženi predlogi, razprava, cilji za novo obdobje 2023‒2025. Zatikati pa se je začelo pri točki izvolitev predsednika in predsedstva Enotne liste. Edini kandidat za predsednika je bil Gabriel Hribar, ki že leta 2019 ni bil soglasno izvoljen – ta je dobil tedaj na tajnih volitvah 34 glasov, 19 delegatk in delegatov je glasovalo proti, eden se je vzdržal. Tokrat pa se je izšlo drugače, in ker pravila Enotne liste za ta primer nimajo določil, bi Enotna lista lahko ostala tudi brez predsedstva in predsednika, saj je staro predsedstvo že pred tem dobilo razrešnico.

17 delegatk in delegatov je volilo Hribarja, 17 jih je bilo proti, trije so glasovali neveljavno. Kljub pat pozicije je predsednik občnega zbora Nanti Olip hitro reagiral in po kratkem posvetovanju povedal, da bodo izvolitev predsednika ponovili, saj bi se v nasprotnem primeru deželno zborovanje moralo prekiniti za nedoločen čas, EL pa bi ostala brez predsedstva.

Ponovitev volitev predsednika se je končala v prid Hribarja, 19 delegatk in delegatov ga je potrdilo kot predsednika Enotne liste, 15 delegatk in delegatov je še zmeraj glasovalo proti, trije so glasovali neveljavno. Šele po izvolitvi predsednika je bila možna izvolitev predsedstva. Tudi predsedstvo ni bilo soglasno izvoljeno. 28 delegatk in delegatov je glasovalo za novo predsedstvo, 8 jih je glasovalo proti. En glas je bil neveljaven. Prva podpredsednica bo Marinka Mader-Tschertou, drugi podpredsednik bo Andrej Hren. Nadaljnji člani predsedstva so Hannes Piskernik, Nadja Kramer, Peter Janežič, Vinko Kušej in Marko Trampusch.

Delegati in delegatke so potrdili, da naj bo dolgoročni cilj EL uveljavitev Enotne liste kot regionalne stranke na južnem Koroškem. Poleg zastopanja interesov slovenskega prebivalstva pa naj bo stranka tudi dostopna nemško govorečim volivkam in volivcem ter naj se vse bolj usmerja v regionalna vprašanja. Novo predsedstvo mora zdaj do 1. julija 2023 pripraviti akcijski načrt za strateško in vsebinsko usmeritev stranke. Pri Enotni listi si hočejo v bodoče prizadevati za širšo finančno podlago in povečanje proračuna za osebje, kampanje in redno delovanje. Dolgoročno naj bi se spet zaposlil generalni ali politični tajnik za polni delovni čas.

Ker je treba spremeniti pravila EL, so se na rednem deželnem zborovanju Enotne liste že zmenili za izredno zborovanje EL, ki naj bi ga sklicali do 30. maja 2023. Pri tem gre za razveljavitev nejasnih in nasprotujočih si določb v aktualnih pravilih EL. V pravilih naj bi bilo tudi zapisano, da se vsaj dvakrat na leto skliče seja deželnega vodstva EL ter enkrat letno pokrajinsko srečanje v Podjuni in Rožu. Spremenjena pravila pa naj vsebujejo tudi določila o vzpostavitvi glavnih področij in določitev funkcij pristojnosti znotraj predsedstva.

Ker želi EL profesionalizirati svojo interno strukturo in komunikacijo, želijo v bodoče na začetku koledarskega leta sprejeti operativni delovni načrt, ki bo podlaga za predsedstvo in pisarno EL. Izdelan naj bo tudi poslovnik za predsedstvo, ker bo mdr. določen mehanizem za notranjo komunikacijo in usklajevanje. Poslovnik naj bi vseboval tudi določitev, da je oseba, ki vodi pisarno EL, tudi povabljena na vsako sejo in da vodi zapisnik.