Kot poroča ORF Slovenci, celovški mestni svet z 31. decembrom zapušča podžupan Lojze Dolinar iz stranke Team Kärnten. Pri tem ne gre za presenečenje, saj smo že aprila v Novicah pisali o tem, da bo Dolinar na zadnji seji celovškega občinskega sveta v letu 2023 predal mesto podžupana mlajšemu nasledniku ali naslednici. Pri Dolinarjevi zamenjavi naj bi šlo za interni dogovor v stranki. Kdo ta naslednik bo, še ni znano, prav tako ne, kdo naj bi v celovškem mestnem svetu nasledil svetnico Corrino Smrečnik (SPÖ), ki naj bi bila po poročanju ORF prav tako zamenjana.