Deželna Enotna lista bo v petek, 4. novembra, v Celovcu imela deželno zborovanje. Predvidena je pomladitev predsedstva, predsednik pa naj bi ostal Gabriel Hribar.

Že 20. maja 2022 naj bi deželna Enotna lista imela deželno zborovanje, ta termin pa je bil kratkoročno odpovedan. Namesto zborovanja je predsedstvo naredilo sklep, da EL ne bo samostojno nastopila na deželnozborskih volitvah. Deželno zborovanje so preložili na jesen in v tiskovni izjavi zapisali, da želijo do tedaj »EL vsebinsko in personalno najbolje pripraviti na nadaljnje izzive«.

Izzivov se deželna Enotna lista namerava lotiti s pomlajeno ekipo, predlog za novo predsedstvo vsebuje kar štiri nove člane iz mlajše generacije samostojnega političnega gibanja. To so Andrej Hren, ki naj bi postal podpredsednik, Nadja Kramer, Hannes Piskernik in Peter Janežič. Predsednik naj bi ostal Gabriel Hribar, podpredsednica pa naj bi bila še naprej Marinka Mader-Tschertou; član predsedstva bo ostal tudi Marko Trampusch. Nov član predsedstva bo domnevno tudi Vinko Kušej, ki naj bi prevzel blagajniške posle. Jaka Dovjak in Vladimir Smrtnik ne bosta več člana predsedstva.

Novi obrazi v predsedstvu

Že nekaj časa mnogi vidni zastopniki občinskih frakcij zahtevajo radikalne spremembe pri deželni Enotni listi, na vsebinski, organizacijski in personalni ravni. V pogovorih kritiki poudarjajo, da gre pri tem za politično prisotnost EL v javnosti in pozicioniranje stranke kot regionalna ali kot narodna stranka. Mnogi pa si želijo tudi več pomoči deželne EL občinskim frakcijam, bodisi organizacijske, v obliki šolanj ali v pravnem svetovanju.

Med tistimi, ki so javno artikulirali zahtevo po spremembah, je npr. trenutno edini župan iz vrst samostojnega političnega gibanja Bernard Sadovnik, pa tudi člana starega predsedstva Trampusch in Mader-Tschertou. Oba pravita, da želita še naprej sodelovati, ker jima je kljub določenim problemom stranka važna, da pa nočeta kandidirati za predsedniško mesto. Mader-Tschertou se ob predsedovanju Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) noče obremeniti z dodatnim predsedovanjem, pa tudi Trampusch je z delom preobremenjen. 

Ostaja vprašanje, ali bo na deželnem zborovanju (ob 18.00, Tischlerjeva dvorana) z gosti tudi slišati kako kritično besedo ali pa bodo delegati in delegatke, po predhodnih usklajevanjih na deželnem zborovanju, brez večjih komentarjev potrdili predlog. Glasovanje pa vsekakor lahko postane še zanimivo. Medtem ko je bilo predsedstvo na zadnjem deželnem zborovanju leta 2019 soglasno izvoljeno od vseh 54 navzočih delegatk in delegatov, pa je Hribar na tajnih volitvah dobil le 34 glasov, 19 delegatk in delegatov je glasovalo proti, eden se je vzdržal.