Skupnost koroških Slovenk in Slovencev (SKS) sporoča, da je upravni odbor SKS je soglasno sklenil, da letošnjo Kugyjevo nagrado podeli bivšemu predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju v zahvalo in kot priznanje za vse delo in vsa prizadevanja in zgodovinske korake v prid uspešnemu razvoju slovenske narodne skupnosti kot tudi sožitju na Koroškem ter za vse zasluge pri krepitvi skupnega slovenskega kulturnega, čezmejnega in alpsko jadranskega prostora v skupni Evropi.

Pri seji Upravnega odbora Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk – SKS, ki je bila v ponedeljek, 1. marca, so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

  • Ob deželnozborskih volitvah 2023 poziva SKS-Skupnost koroških Slovencev in Slovenk vse volilke in volilce, da se poslužijo volilne pravice. Kot krovna nadstrankarska narodnopolitična organizacija SKS ne želi podati volilnega priporočila. Priporoča pa, da pri pretresu svoje odločitve upoštevate tudi doslejšnje drže in dejanja strank in glavnih kandidatov in kandidatk za pravice slovenske narodne skupnosti. Opozarjamo na razveseljivo dejstvo, da so uvrščeni na volilnih listah nekaterih strank tudi kandidatke in kandidati iz vrst slovenske narodne skupnosti.
  • Na podlagi predloga bivše ministrice Helene Jaklitsch, katerega so takrat potrdili vsi predsedniki krovnih političnih organizacij, je UO SKS soglasno sklenil, da se tudi zaradi doslejšnjega dobrega sodelovanja ustanovi Konferenca predsednikov in podpredsednikov vseh treh krovnih političnih organizacij. V okviru tega gremija se naj usklajujejo skupna soglasna stališča in krepi pot k še bolj učinkovitemu zastopstvu koroških Slovenk in Slovencev in medsebojnemu zaupanju. SKS bo tozadevno povabil vse predsednike in podpredsednike oz. podpredsednice na skupen sestanek.
  • UO SKS poziva ministra za izobraževanje Martina Polascheka, da čimprej omogoči pogovore s predstavniki slovenske narodne skupnosti o novelizaciji manjšinskega šolskega zakona, ki mora obvezno med drugim tudi zakonsko vključiti vprašanje elementarne pedagogike, ohranitve in širitve malih ljudskih dvojezičnih šol ter omogočiti izobraževalne ponudbe tudi izven avtohtonega manjšinskega področja, kot na primer na Dunaju.