REGI Žitara vas je bila ustanovljena kot neodvisna regionalna lista za Žitaro vas, izvira pa iz vrst Enotne Liste. Stranka se zavzema za kulturno in jezikovno raznolikost in hoče Žitaro vas narediti še bolj življenja vredno in jo usmeriti v bodočnost.

Zakaj ste se odločili za novo listo, nov naziv in prekinitev sodelovanja v Aliansi za Žitaro vas (AFS)?

Andrej Hren: Razlog je pre­prost. Ogromna večina zadev v občinskem svetu se nanaša na slovensko- in nemškogovoreče občane. Ne moreš se dandanes samo osredotočiti na temo dvojezičnost. Kot signal, da se brigamo tudi za vse ostale zadeve, smo postavili listo REGI Žitara vas in na listi vključujemo tudi nemškogovoreče kandidate. 

Ideja za alianso je bila podobna –  torej zajeti več tem in večjo ciljno skupino. Seveda pa smo hoteli tudi preprečiti absolutno večino SPÖ v občinskem svetu. To nam je prvotno tudi uspelo in skupaj z listo Wutte smo imeli večino. Dan po volitvah je menjal odbornik AFS k socialdemokratom in šele, ko je ta leta 2017 odstopil, smo lahko tudi soodločali. Dejstvo pa je, da aliansa tedaj, ko je šlo za vprašanja dvojezičnosti, ni funkcionirala.

Rezultat občinskih volitev leta 2015 v Žitari vasi

Zapisali ste, da je za vašo listo fundamentalno pomemben skupen konsenz pri centralnih temah. To so med drugim regionalnost, trajnost in kultura …

Med drugim si želim več podpore domačim podjetjem, tudi s promocijo v občinskih medijih. Drugo je, da naš reciklirni center obdržimo v okolici. Ta je trenut­no na Rebrci, socialdemokrati pa so ga hoteli prestaviti v Voglje, kar bi pomenilo bistveno daljšo pot do centra za občane. Zavzemamo se za E-mobilnost. Ponavadi je problem infrastruktura in tukaj bi občina lahko naredila več. Važno nam je tudi zagotavljanje individualnega prevoza za starejše in za ljudi, ki niso mobilni. V kolikor je to možno, si dotični pomagajo sami, s strani občine organiziranega prevoza pa ni. To je bilo že nekajkrat tema na občini, uresničeno pa ni bilo nič. 
V pogovorih z občani smo velikokrat slišali, da bi želeli izvedeti več o tem, kar se dogaja v občinski politiki. Ponavadi so obveščeni, ko je prepozno ali ko je ukrep že sprejet. Zato je za nas vključevanje občanov pri političnih zadevah zelo važna tema. 
Ko govorim o kulturi, mislim po eni strani seveda na zagotavljanje podpore obstoječim kulturnim društvom, po drugi strani pa pod kulturo štejem tudi ravnanje z večjezičnostjo. V programu naše liste dvojezičnost ni posebna točka, saj je za nas samoumevna. Vse naše objave so dvojezične, prav tako volilni material, in pika. Tudi naš časopis je samoumevno dvojezičen. 
Zavzemamo se tudi za to, da bo Žitara vas postala vabljivejša za mlade družine. Trenutno nimamo otroških jasli in najmlajše oskrbujejo v sklopu občinskega vrtca. Ker nas pa itak čaka sanacija poslopja, pa bi bil čas, da razmišljamo o tretji skupini posebej za malčke ali pa lastne otroške jasli. Že nekaj let nazaj je bilo to na občini tematizirano, a tedaj je mogoče manjkalo volje. A tema je še vedno pereča.

V žitrajskem občinskem svetu bo v bodoče samo še 15 mest, saj je število prebivalcev upadlo na manj kot 2000.

Res je, od zadnjih volitev smo izgubili dobrih petdeset prebivalcev in jih imamo zdaj manj kot 2000. Za mandat bo potrebnih dobrih 100 glasov. To bo pa seveda odvisno tudi od volilne udeležbe. Na občinskih volitvah nastopajo štiri stranke. To so socialdemokrati, ljudska lista Schmacher, lista Wutte in seveda REGI. Na volitvah za župana ne bom nastopil.

Manjšinskopolitično je bila občina večkrat v medijih. Ali od novega župana pričakujete več čuta za slovenskogovoreče soobčane?

Od vsaj dveh kandidatov, ki kandidirata za župana, pričakujem bistveno več kot od dosedanjega. Primer dvojezičnega napisa za Sele je trajal sedem let in ni bil rešen na občinski ravni, temveč na deželni in deloma meddržavni ravni. Brez pritiska od zgoraj do danes tega napisa ne bi bilo. To mora biti možno tudi znotraj občine. Če to ni možno, potem na tem področju nisi nič dosegel.

Prvi peti kandidati na vaši listi?

Na prvem mestu bom ostal jaz. Na drugem mestu bo 18-letni šolar Damjan Stern. Namenoma smo se odločili za mladega kandidata, saj naj ima mladina opcijo, da lahko kaj prispeva v občini in to gre samo tedaj, ko sedi v posameznih gremijih. Tretji bo Miha Kampusch, ki je pri aliansi imel drugi mandat iz vrst Enotne liste. Četrta na listi je Hemma Fajt. Peti pa je na Dunaju rojen Karl Mattes, ki že desetletja živi na Koroškem. 

Tudi odhajajoči žitrajski župan Jakob Strauß je bil med politiki, ki so bili predčasno cepljeni proti koronavirusu, čeprav še niso bili na vrsti. Na socialnih medijih ste se kot lista jasno izrekli proti vsakršnim privilegijem. 

To je širša tema. Ne gre samo za to, kdo je cepljen in kdo ne, temveč tudi za to, kdo je izbran za kakšno pozicijo, s katero občino se sodeluje in s katero ne. Privilegiji se ne končajo pri cepivu. Pogosto se pač pri strankarsko odločenih zadevah skuša navrh racionalno argumentirati.

Kaj je torej volilni cilj vaše stranke?

Po moje imamo potencial za tri ali štiri mandate. Seveda pa je vprašanje, ali nam bo za naše ideje uspelo navdušiti tudi širši krog občanov.

Boste volilce tudi obiskali ali bo volilni boj potekal čisto brez hišnih obiskov?

Klasičnih hišnih obiskov ne bo. Ne da bi vstopali v hiše pa bomo dostavili tudi volilni material, saj mnogo ljudi ni aktivnih v socialnih omrežjih in na spletu, zato je brošura z našimi kandidati in volilnim programom še vedno važna.