Na pobudo celovškega podžupana in referenta za evropske zadeve Lojzeta Dolinarja ter občinskega odbornika Renéja Cerneja bodo v Celovcu uvedli dan »Alpe-jadranskega davčnega svetovanja«. Pobuda je nastala v sodelovanju z društvom Europahaus in je pomoč za približno 8.468 v Celovcu živečih Italijanov, Slovencev, Hrvatov, Bosancev in Srbov.

Za osebe, ki živijo v Celovcu in nimajo zadostnega znanja nemščine, bodo uredili posvetovalnico za vprašanja okoli davkov, socialnega zavarovanja in podpor. V Evropski hiši v Celovcu bo brezplačno na voljo svetovanje za boljšo orientacijo. V Celovcu trenutno živi 864 občank in občanov iz Italije, 1.999 Slovencev, 2.342  Hrvatov, 2.713 Bosancev in 550 Srbov.

Davčni svetovalec mag. Johann Picej (Alpen Adria Steuerberatung) bo vsak zadnji četrtek v mesecu brezplačno nudil svetovanje. Prvi termin bo 27. januar od 13.00 do 15.00. »Pomagam pri vprašanjih, ki zadevajo socialno zavarovanje ali davke in to brez vsakršnih jezikovnih barier. Ob tem se dobro spoznam na davčnopravne zadeve v prostoru Alpe-Jadran do Črne gore, tako da lahko pomagam pri gradnji mostov,« razlaga mag. Picej.

Podžupan Lojze Dolinar ve iz svojega vsakdana, da imajo osebe iz prostora Alpe-Jadran, ki imajo svojo rezidenco oz. podjetje v Celovcu, mnogokrat težave zaradi jezikovnih barier, včasih se težave začnejo že pri  formuliranju kakega vprašanja. »Kot pristojni referent želim to brezplačno svetovanje uvesti v smislu integrativnega  pojmovanja Evrope. Podpreti želimo tudi gospodarsko plat, ki bo mestu Celovec v korist.«

S tem servisom je Celovec v Avstriji na tem področju zelo napreden, drugje takih ponudb nimajo, je povedal občinski odbornik René Cerne (Team Kärnten).

Svetovanje bo v 1. nadstropju Evropske hiše (Europahaus) v celovški Reitschulgasse 4. »Kot društvo Europahaus bomo pomagali pri administrativnih nalogah in koordinaciji terminov. Vprašanj okoli stalnega bivanja na teh svetovanjih ne bomo obravnavali,« pojasnjuje predsednik Evropske hiše Valentin Petritsch.

Osebe s poreklom iz regije Alpe-Jadran z bivališčem in veljavnim dovoljenjem za bivanje v Celovcu se lahko prijavijo za 15-minutno brezplačno osnovno svetovanje. Predhodna prijava je obvezna.


Termini: 27. januar, 24. februar, 31. marec, 21. april, 26. maj, 20. junij, 28. julij, 25. avgust, 22. september, 27. oktober, 24. november in 29. december.

Prijave so možne ob ponedeljkih, sredah in četrtkih dopoldne po telefonu +43(0)463 51 17 41 (Evropska hiša)