V Nici v Franciji je v juliju mednarodno manjšinsko združenje AIDLCM izvedlo tridnevni kongres, na katerem je med drugim regionalni tajnik združenja za Avstrijo Marjan Sturm podal podobo o položaju slovenske manjšine na Koroškem.

Nica Na kongresu organizacije AIDLCM (Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e delle Culture Minacciate), v katero je včlanjena tudi Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), je njen predsednik, Marjan Sturm poročal o situaciji koroških Slovencev, o še odprtih vprašanjih in o napredkih v avstrijski manjšinski politiki. Kongresu je tudi predložil resolucijo za sklepanje, s katero naj bi mednarodno manjšinsko združenje opozorilo Avstrijo na vprašanja, ki v zvezi s slovensko narodno skupnostjo še niso urejena.

Dejavnost združenja
Združenje AIDLCM se s svojo dejavnostjo prvenstveno osredotoča na evropski romanski prostor, so pa vanj vključena prav tako druga manjšinska združenja, med drugimi Zveza slovenskih organizacij na Koroškem. Predsednik Marjan Sturm zaseda v AIDLCM mesto teritorialnega predstavnika Avstrije in je hkrati zastopnik koroških Slovencev. Naslednji kongres združenja AIDLCM se bo na povabilo ZSO vršil leta 2020 na Koroškem.

Topografija, mediji, šolstvo
Sturm je v svojem poročilu izpostavil pomembnost večjezičnosti, večkulturnosti, enakopravnosti in prisotnosti vseh jezikov v Evropi. Evropa da bo preživela le kot mirovno združenje držav.
Na svojem kongresu v Nici je AIDLCM nato sprejel resolucijo v zvezi z dvojezično topografijo, tiskanimi mediji in koncepti dvojezičnega šolstva.

Iz izjave kongresa ALCEM

Združenje AIDLCM se je preimenovalo v ALCEM (Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées / Združenje za ogrožene evropske jezike in kulture)
Kongres ALCEM je poročilo regionalnega tajnika Sturma o položaju koroških Slovencev in o izboljšanju ozračja v deželi vzel na znanje. Kljub temu pa poziva Republiko Avstrijo, da odpravi slej ko prej še obstoječe pomanjkljivosti. Predvsem tozadevno gre za:

  • sistemsko financiranje oz. podporo manjšinskih časopisov (tedniki, mesečniki, občasni izhajajoči časopisi v manjšinskih jezikih;
  • neenako obravnavanje posameznih srednjih šol, kar se tiče financiranja in njihovega statusa …
  • intenziviranje javnega diskurza o pomenu manjšinskih jezikov za ohranitev jezikovno-kulturne pestrosti Evrope in s tem izboljšanje ozračja za akceptanco raznolikosti;
  • kongres ALCEM izrecno posebej pozdravlja, da bodo letošnjo Veliko avstrijsko državno nagrado za literaturo podelili avtorju iz slovenske manjšine na Koroškem Florjanu Lipušu;
  • ko je uspelo po večdesetletnem sporu leta 2011 vprašanje dvojezičnih krajevnih razrešiti s kompromisom in s tem znatno izboljšati ozračje v deželi, kongres ALCEM opogumlja koroške občine, da se poslužijo možnosti prostovoljne postavitve nadaljnjih dvojezičnih krajevnih napisov. Ravno občina Žitara vas bi lahko pokazala znak odprtosti in evropskega duha s postavitvijo dvojezičnih napisov v kraju Sielach/ Sele, kjer živi prejemnik letošnje Velike avstrijske državne nagrade za literaturo Florjan Lipuš.