Zastopniki SJK v Bruslju 

Od 19. do 21. novembra 2018 je delegacija koroške kmetijske zbrnice bila na delovnem obisku v Bruslju. Člani delegacije so bili tudi zbornična svetnica in svetnika Skupnosti južnokoroških kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou, Marjan Čik in Štefan Domej.

Bruselj Namen je bil ogled eujevskih ustanov ter izmenjava mnenj glede pogajanj za Skupno kmetijsko politiko (SKP) v novi podporni dobi od 2021-2027. Po sprejemu na Stalnem avstrijskem predstavništvu v Bruslju so se zastopniki koroških kmetic in kmetov srečali s predstavniki eujevskega ministrskega sveta, s predstavnico generalne direkcije Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja, Katharine Maria Rudolf in Pekko Pesonen, generalnim tajnikom Cope Cogeca, pomembne kmetijske sogovornice in zastopnice kmetov pri pogajanjih za SKP. Katharine Maria Rudolf je poročala o smernicah nove Skupne kmetijske politike in napovedala, da bo Komisija v prihodnji mandatni dobi Skupni kmetijski politiki (SKP) skrčila sredstva za kmetijstvo in da bo številne doslejšnje in prihodnje naloge odstopila nacionalnim državam. Pekka Pesonen, govornik Cope Cogece, pa je načrt krčenja sredstev ostro kritiziral. Poudaril je pomen družinskih kmetij in njihovega obstoja, izobraževanja mladine in važno vlogo žensk v kmetijstvu.

Delegacija koroške kmetijske zbprnice si je ogledala tri kmetije v okolici Bruslja. Ena se je osredotočila na pridelavo mleka in sira, druga na destilate in proizvodnjo gina, na treji pa redijo govejo pasmo belo-sinji Belgijci, izključno za mesorejo. Pri obisku v evropskem parlamentu je delegacijo pozdravila evropska poslanka Angelika Mlinar, srečali so se pa tudi z bivšim slovenskim ministrom za kmetijstvo Francem Bogovičem in Thomasom Waitzom iz Štajerske, zelenim poslancem in članom odbora za kmetijstvo v evropskem parlamentu.

Slika: Zbornični svetniki SJK Marinka Mader Tschertou, Štefan Domej in Marjan Čik z evropsko poslanko Angeliko Mlinar