Že od leta 1988 naprej si Kmečka izobraževalna skupnost prizadeva za raznoliko izobraževalno dejavnost in s tem podpira domače kmetice in kmete pri njihovih izzivih. Ob priliki 30-letnice je izvedla poseben projekt: Izdala bo knjigo »Naše kmetije na južnem Koroškem«.

Tinje Organizacija izobraževalnih prireditev in seminarjev ter strokovnih svetovanj, izvedba ekskurzij na kmetijskem in gozdarskem področju, organizacija praks študentov in šolarjev iz slovenskih kmetijskih šol na koroških kmetijah, izvajanje čezmejnih projektov, mednarodno povezovanje kmečkih ustanov – vse to so naloge Kmečke izobraževalne skupnosti, ki s svojim delovanjem redno nagovarja več kot 600 včlanjenih slovenskih južnokoroških kmetij.

Ob letošnjem okroglem jubileju obstoja je Kmečka izobraževalna skupnost zasnovala poseben projekt: Izdajo knjige z naslovom »Naše kmetije na južnem Koroškem«. Pomemben sestavni del knjige bodo besedila, ki so bila objavljena na kmečkih koledarjih od leta 2008 do 2018. »Zbornik namenjamo domačim kmeticam in kmetom. V njem bomo podrobno predstavili vsakdanjik na naših kmetijah in si ga ogledali iz različnih zornih kotov. Poudariti želimo raznolikost našega kmetijstva na južnem Koroškem in izpostaviti pomembnost dela na kmetijah. Pregled kmetij vodi skozi vse doline, kjer živijo koroški Slovenci in Slovenke in daje vpogled globoko zakoreninjenega kmetijstva in njegovih tradicij v našem selitvenem območju,« poudarja predsednik KIS Miha Zablatnik. Skupno bo knjiga torej predstavila nad sto različnih kmetij, ki so se – vsaka na svoj način – prilagodile gospodarskim in naravnim danostim.

Duša knjižnega projekta, projektna sodelavka KIS Olga Voglauer, je skozi vsa leta spremljala projekt »Kmečki koledar«, obiskala vse kmetije in ob tem zbrala mnogo vtisov. V sodelovanju z Mohorjevo založbo je uspelo vsebino koledarjev strniti v obliko knjige, ki istočasno predstavlja tudi zbornik slovenskega kmetijstva na Koroškem.