Socialno vključevanje ljudi, ki so najbolj oddaljeni od trga dela in jim grozi izključenost, je bilo v središču čezmejnega projekta Interreg INVOLVED

Tridesetletna Sandra je zaključila študij, vendar ima osebnostno motnjo in se ne more soočati z običajnimi službenimi obremenitvami. Treba jo je usmeriti in ji najti način, ki bi bil zanjo primeren. Na svetu je mnogo podobnih primerov, kot je Sandra in da bi jih bilo čim manj, so Karitas organizacije ustanovile projekt »Involved«. 

S projektom so želeli dati novo perspektivo ljudem, ki so zaradi bolezni, določene starosti, socialnih življenjskih ovir, telesnih in duhovnih obolenj izgubili delovno mesto in so v nevarnosti, da jih družba izključi. Hiter tehnični razvoj je spremenil tudi oblike dela in z njim povezane zahteve – vedno več ljudi ni kos hitremu razvoju in so zato vrženi iz življenjskega tira. Ti ljudje potrebujejo podporo, da spet najdejo tla pod nogami. Projekt »Involved« je želel tem ljudem dati priložnost.

Minuli ponedeljek je bila tiskovna konferenca dobrodelnih organizacij Karitasa na temo njihovega projekta. Gre za čezmejno sodelovanje, v katero je vključenih pet organizacij Karitasa (slovenska Karitas, nadškofijska Karitas Maribor, škofijska Karitas Celje, avstrijska štajerska Karitas in avstrijska koroška Karitas, ki je vodilni partner projekta z vodjo Christino Staubmann). Projekt je trajal od  leta 2018 do konca leta 2021. Z več pilotnimi projekti in inovativnimi delavnicami, na katerih so bili udeleženci z različnih področij – politika, gospodarstvo, kultura – so raziskali, kako take osebe zainteresirati, kako jih smiselno zaposliti in tako vključiti v skupnost. Cilj projekta je bil torej pripeljati tiste ljudi, ki so bili dolgo brezposelni in so živeli v težkih življenjskih pogojih, v družbeno središče. Ciljna skupina udeležencev projekta so bili dolgotrajno brezposelni, kar je po besedah Božidarja Bračuna iz mariborskega Karitasa predstavljalo kar 30 % vseh brezposelnih oseb v Sloveniji. Na sestanku Karitasovih organizacij je povedal, da je bil njihov cilj prepoznati ljudi v stiski in jim pomagati. Opisal je tri primere takih ljudi, ki so jih uspešno uvedli v projekt »Involved«: duševno prizadeto osebo, mamo, ki je bila žrtev nasilja, in brezdomca. V t. i. vmesno zaposlitev se štejejo hišna dela, pisanje voščil ipd. 

Bračun je poudaril dejstvo, da je pomembna večja spodbuda ljudi k delu kot pa spodbuda ljudi k socialni pomoči, najbolj učinkovita spodbuda pa je zgolj v obliki individualnega pristopa z osebnim spremljanjem. S projektom »Involved« udeleženci niso pridobili zgolj občutka pripadnosti, temveč tudi občutek koristnosti in občutek samoodgovornosti. S trajnostno naravnanim projektom želijo učinkovati tudi na bodoče ponudbe na tem področju.