Podpiranje turizma s kulturnimi vsebinami na območju Karavank je vsebina novega čezmejnega Interreg programa med Slovenijo in Avstrijo. Spletna stran in aplikacija za pametne telefone bosta uporabnikom dodatno približali bogastvo regije.

Celovec France Prešeren, Florjan Lipuš, Maja Haderlap ali Fran Saleški Finžgar, Prežihov Voranc, Milka Hartman in Gustav Januš so literati, ki so živeli ali ki živijo na območju Karavank. Kakor jih je rodno okolje oblikovalo vsakega po svoje, so tudi sami s svojim ustvarjalnim opusom dali regiji poseben literariziran pečat. Kulturne in naravne znamemitosti v Karavankah namerava v skupen sveženj ponudbe povezati evropski čezmejni Interreg projekt med Slovenijo in Avstrijo z naslovom SPread The Karavanks, ki traja od julija letos do junija 2021 in pri katerem sodelujejo Gorenjski glas iz Kranja kot vodilni partner ter Mohorjeve družba in podjetje xamoon iz Celovca.

Angleški naslov SPread The Karavanks je mogoče brati na dva načina: razširi (spread) Karavanke ali beri (read) Karavanke. V okviru projekta bodo tako pripravili tri pešpoti po kulturno-literarni dediščini Karavank, njim bo mogoče slediti s pomočjo aplikacije za pametne telefone, ki bo tudi sicer služila kot digitalni turistični vodnik. Hkrati bodo z lokalnimi ponudniki turističnih storitev, kakor je na primer Zdravko Haderlap v Lepeni, pripravili turistične pakete. Celostno ponudbo bodo dopolnile dvojezična spletna stran, deset časopisnih prilog v slovenščini in dve obsežnejši v nemščini ter vsega skupaj 19 knjig, devet v slovenščini, devet v nemščini ter ena dvojezična. Cilj je torej uporabnika po regiji voditi tako z informacijami o kulturni in literarni zgodovini kakor s podatki, kakšno pot izbrati in kje kaj pojesti ali popiti.

Kot je na predstavitvi projekta v Celovcu dejal ravnatelj Mohorjeve družbe Karl Hren, »ima Mohorjeva v svojih knjigah na kupe vsebin, podjetje xamoon znanje, kako jih digitalno širiti, Gorenjski glas pa pozna poti, kako jih v časopisni obliki spraviti med ljudi.« Direktorica Gorenjskega glasa Marija Volčjak pa glede zapolnitive vsebin niti najmanj ni v skrbeh: »Več težav bomo imeli, kako izbrati med množico materiala kakor z zbiranjem samim.« Bistvo evropskega Interreg projetka SPread The Karavanks pa je strnila njegova koordinatorka Martina Kanzian z besedami: »Zanašajmo se na zapeljivo moč kombinacije med literaturo in naravo.« Bojan Wakounig