Eujevsko žegnanje

Stari Ljubelj Šestnajstič že je v soboto 18. avgusta 2018 na mejnem prehodu na Starem Ljubelju potekalo tako imenovano eujevsko žegnanje občin Borovlje in Tržič. Zamisel, rojena iz spoznanja in potrebe po boljšem sodelovanju med obema sosedama in da bi mejo, ki so jo nekateri v svojem nacionalistično herojskem mišljenju opevali kot s krvjo pisano, tudi v glavah zamenjalo srečanje brez predsodkov, se je očitno že kar dobro zakoreninila v zavesti ljudi. Med gonilne sile srečanja sodi boroveljski pravnik Silvo Tisch-ler s kočo srečanja Stari Loibl. Srečanje se je pričelo z besednim bogoslužjem, ki sta ga opravila diakon Herman Kelih in lomski župnik, potem pa sta besedo prevzela tržiški župan Borut Sajovic in boroveljski podžupan Christian Gamsler. Prvi je citiral vizionarne verze Franceta Prešerna iz njegove „Zdravice“, da bi le sosed, ne pa vrag, bil mejak, slednji pa je spomnil na dolgoletno sodelovanje med občinama. Spored so popestrile otroška plesna skupina iz Celovca in divjezapadne babice iz Tržiča, za ubran, pester, kakovosten in živahen glasbeni okvir, tako pri bogoslužju kot navrh ,pa je poskrbel Trio Drava, ki je pod vodstvom Romana Verdela tokrat nastopil v četvero.