Zaključna proslava Ljudske šole 24 v Celovcu

V petek, 16. junija, je šolsko proslavo tik pred koncem šolskega leta skupaj z Društvom staršev organizirala Javna dvojezična ljudska šola 24 iz Celovca. Večina od 25 otrok, ki zapuščajo šolo, bo jeseni svoje izobraževanje nadaljevala na Slovenski gimnaziji.