Zaključna prireditev vrtca Naš otrok: S pesmijo in plesom poletju naproti

Na vrtu Mohorjeve je bila 6. julija zaključna prireditev otrok vrtca Naš otrok. »Letos se jih od vrtca poslavlja devet, štirje bodo jeseni vstopili v Ljudsko šolo Mohorjeve,  dva v Dvojezično ljudsko šolo 24, ostali pa gredo na druge šole,« je povedala voditeljica vrtca Naš otrok Angela Herk-Kuchling. V prihodnjem šolskem  letu, ki se začne jeseni, je za vrtec Naš otrok prijavljenih 35 otrok, torej ne morejo sprejemati več prijav. Vsega skupaj vrtec Naš otrok obiskuje 37 otrok, za katere skrbijo štiri vzgojiteljice, letos so imeli tudi praktikantko. Otroci so z vzgojiteljicami pripravili zabaven program s pesmicami in plesom, med katerim se je večkrat slišal otroški vzklik: »Očka, ali snemaš?!« Pesmicam in plesu je sledila pogostitev na vrtu Mohorjeve, za katero so poskrbeli starši.