Zaključek Ljudske šole Božji grob: LŠ Božji grob skrbi za zdravje otrok

Ljudska šola Božji grob je v sredo, 28. junija, vabila na zaključek šolskega leta. Deželna svetnica za zdravje Beate Prettner je šoli podelila tablo »Zdrava šola« (Gesunde Schule). Že pet let je Ljudska šola Božji grob del pobude »Zdrava šola«, ki jo podpira dežela Koroška. »V sklopu projekta smo se zavzeli za telesno in duševno zdravje naših učenk in učencev, važnost polagamo tudi na telesno dejavnost in zdravo prehrano,« je na za­ključni prireditvi v telovadnici LŠ Božji grob povedala ravnateljica Vera Sadjak. Otroci LŠ Božji grob so predstavili svoje znanje na področju plesa in petja, šolski zbor vodi Sonja Wo­schitz, na kitari je spremljala  Sabrina Božič. Deželna svetnica Prettner je pohvalila delo šole na področju zdravja in čestitala ravnateljici, pliberški šolski referent Marko Trampusch je povedal, da bodo šolarji, ki se ukvarjajo z zdravjem, to znanje posredovali tudi svojim staršem. Na šoli je bilo letos v treh razredih 40 učenk in učencev. Šola sodeluje s športnimi društvi, gospa Yvonne Riepl (Sportunion) je za šolarje po uradnem delu zaključne prireditve pripravila športni praznik z raznimi postajami z glavnim ciljem, da se otroci gibajo. V prihodnjem šolskem letu bo v LŠ Božji grob 37 otrok v treh razredih, 80 % od teh je prijavljenih k dvojezičnemu pouku. Tudi konec šolskega leta so v LŠ Božji grob zaključili z gibanjem, plavali so v pliberškem kopališču. Med številnimi obiskovalci so bili še župan Stefan Visotschnig, pliberški župnik Ivan Olip ter nekdanja ravnateljica Claudia Wulz in nekdanji hišnik Rein­hold Terbuch.