Na Koroškem imamo deset skupin dvojezičnega varstva, v katerih je 160 malčkov. Ker se povpraševanje po takih ustanovah veča, bomo v prihodnje morali poskrbeti za primerno izobrazbo vzgojiteljic in za strokovno spremljanje pedagoškega dela.

V ponedeljek, 23. maja, je v Celovcu potekal tiskovni pogovor o projektu in ciklu predavanj pod naslovom »Zgodnja dvo- in večjezičnost za do triletne otroke«. Projekt organizirata Katoliški dom prosvete Sodalitas v sodelovanju z Izobraževalnim in svetovalnim inštitutom IBB. Vodja projekta je dr. Vladimir Wakounig.

Tinjski Sodalitas v sodelovanju z inštitutom IBB že nekaj let organizira dvojezične izobraževalne tečaje za asistentke in asistente v dvojezičnih vrtcih, zdaj po so sodelovanje razširili in v zadnjih dveh letih pripravili ponudbo za tiste, ki delajo z otroki, starimi eno leto do treh. V naslednjem šolskem letu bodo ob sobotah potekala izobraževanja v štirih poldnevnih modulih. Ta pilotna ponudba temelji na prostovoljnosti udeleženk in udeležencev. Zasnovana je dvojezično, poglavitni cilj izobraževanja pa je razviti spoštljiv odnos do drugega deželnega jezika – slovenščine –  pa tudi do tujih jezikov. Ravno tako je pomemben spoštljiv odnos do staršev, nenazadnje pa tudi sodoben jezikovnopedagoški koncept za zagotavljanje kvalitetnega dela. 

Na poti do kvalifikacije za delo z malčki bodo pedagoginje in pedagogi reflektirali svoje delo in na podlagi novih konceptov razvijali otrokove spoznavne, čustvene, socialne in jezikovne kompetence.

Vladimir Wakounig, vodja projekta, je poudaril: Gre za kakovostno ofenzivo za izobraževanje otrok v starosti do treh let. Tu ne gre le za jezikovno izobraževanje, temveč za razvoj pozitivnega odnosa do dvojezičnosti, in sicer med pedagoginjami, med otroki in njihovimi starši. To je nekaj novega.

Spletna stran za nadaljnje informacije in prijavo: www. sodalitas.at