Leta 2019 so se učenci koroške Ljudske šole Lipa ob Vrbi prijavili na 9. mednarodni natečaj prostorskega oblikovanja »Po Fabianijevih poteh«. Prijavilo se je 37 izobraževalnih organizacij iz Slovenije (od tega 33 osnovnih šol), pa tudi posamezne šole iz Avstrije, Kanade, Španije in Srbije.  Zaradi pandemije je bil rok za oddajo prispevkov prestavljen za eno leto, letos pa so bili med več kot 400 učenci izbrani nagrajenci.

V istem letu so šolarji iz Lipe obiskali staro kraško vasico Štanjel ter opazovali kraške značilnosti in posebnosti. Med vojnama je bil v Štanjelu župan Maks Fabiani, ki je bil tudi arhitekt in je Štanjelu dal svoj prepoznavni pečat. Učenci so obiskali še galerijo likovnega umetnika Lojzeta Spacala, ki je v Istri in na Krasu iskal svoje motive. Zanimive motive pa so našli tudi ljudskošolski učenke in učenci. Naredili so posnetke, ki so jih na Koroškem spominjali na poseben kraški svet.

Med učiteljicami in učitelji, ki so spremljali šolarje, je bila pedagoginja Daniela Urschitz, ki v Ljudski šoli Lipa že deset let poučuje verouk.

Daniela Urschitz: »Otroci so v Štanjelu odkrili veliko zanimivega: lepe kamnite zidove, Ferrarijev vrt in posebnosti kraške arhitekture kot npr. kamnite hiše, vodno napeljavo do vodnjaka ali kamnit most. Pod vplivom slik Lojzeta Spacala sem z učenkami in učenci pri pouku verouka izpeljala projekt, ki po tehniki spominja na linorez. Iz materiala za toplotno izolacijo tal sem pripravila tablice, učenci pa so na njih s svinčnikom narisali kraške motive. Pravzaprav so jih s konico svinčnika vtisnili v mehek material. Tablice smo namazali z barvo, odstranili višek barve, nato pa naredili odtis na papir.

Slike smo poslali v Slovenijo, strokovna komisija pa je odločala o nagrajencih.«

Strokovna komisija je izbrala tri zlate in tri srebrne kolekcije ter podelila individualna priznanja. Ena od zlatih kolekcij je bila zbirka odtisov iz Ljudske šole Lipa.

Daniela Urschitz: »Za nas je nagrada nekaj posebnega, saj so nagrajeni otroci obiskovali šele drugi razred in so se uveljavili proti konkurenci 14-  do 15-letnih šolarjev.«

Stvar pa ima še eno posebnost: Drugi dve zlati skupini sta vodili strokovno dobro usposobljeni likovni pedagoginji, likovno ustvarjanje šolarjev iz Lipe pa je vodila pedagoginja za verouk. Strokovna komisija se je zelo pohvalno izrazila o njenem delu: »Grafike so dokaz, da je s primerno organizacijo, poznavanjem posebnosti učencev, dobrim poznavanjem likovne tehnike in postopkov izvedbe z mlajšimi učenci možno izpeljati dokaj zahtevne grafične tehnike in doseči izjemne rezultate.«