Letos se je na Tednu mladih umetnikov na Rebrci v dveh izmenah med 25. in 30. julijem ter med 1. in 6. avgustom zbralo čez sto otrok med šestim in trinajstim letom. Pod geslom »mir« so ves teden ustvarjali in pripravljali lutkovno predstavo, prepleteno s plesom in petjem.

Otroci so bili porazdeljeni na pet skupin po starosti z imeni Vrtnarji, Vodnarji, Zlatarji, Afrodite in Planeti. Vse skupine so v lutkovnih delavnicah, ki sta jih vodila Breda in Matic Varl, naredili svoje lutke in si zamislili zgodbo. Tema vseh zgodb sta vojna in mir, razlikujejo pa se v razlogih za spor, na kar nakazujejo imena skupin. Lutke so sredstvo za spoznavanje novih vsebin, pravi Breda Varl, ki že vrsto let z otroki pripravlja lutkovno predstavo na Rebrci. Letos so preko lutk spoznali, zakaj prihaja do vojn. Vrtnarji so v zgodbi pokazali spor zaradi lastništva zemlje, Vodnarji spor zaradi vode, Zlatarji zaradi rudnih bogastev, Afrodite zaradi ljubezni in najstarejša skupina Planeti so prikazali boj za vesolje. Sporočilo na koncu petih zgodbic je vedno želja po miru in njegovem pomenu.

Tudi pri plesnih in pevskih delavnicah se je vrtelo vse okoli miru. Plesalka Dalanda Diallo je na podlagi besedil pesmi, ki so se jih otroci v drugem tednu naučili na delavnicah z Tobiasom Mistelbauerjem (npr. pesem Johna Lennona »Give peace a chance« v slovenskem prevodu), kratkoročno naredila primerno koreografijo za vsako skupino in pri tem vključila tudi ideje mladih umetnikov. Šele v petek popoldne so ustvarjanje vseh skupin sestavili v produkcijo in videli celoto, ki so jo otroci staršem pokazali v soboto.

Poleg predstave so bili v soboto na ogled likovni izdelki, ki so jih otroci ustvarili na likovnih delavnicah. Letos so te vodili umetniki Mirko Malle, Nežika Novak, Izidor Stern, Mia Krajger, Magda Sukalia in Christine in Victoria Meklin. Vsak je prinesel drugo tehniko, na izdelkih pa večinoma vidimo simbole miru.

Na vprašanje, katera delavnica jim je v največje veselje, so otroci odgovorili z eno delavnico, potem pa našteli še vse ostale delavnice in dejavnosti, ki jih je na Tednu mladih umetnikov še veliko poleg samih delavnic. Prijetno vzdušje in počutje na Rebrci ter prijateljstva, ki se tam pletejo, so biseri te skupnosti in razlogi, da se otroci vsako leto vračajo, dokler ponudbe ne prerastejo.

Foto: Monika Novak-Sabotnik, Stefan Smrtnik, Gitti Neuwersch, Mira Gabriel