Trajnostna razprava o podnebnih in energetskih vprašanjih je bila razglašena za enega glavnih žarišč poučevanja na Evropski šoli v Šmihelu. »Z delavnicami, predavanji in ciljno usmerjenim projektnim delom želimo ozavestiti otroke in tudi starše o izzivih glede podnebnih sprememb,« pravi direktor Danilo Katz in pojasnjuje prizadevanja Evropske šole, ki naj bi imela za posledico dolgoročno ozaveščanje vseh vpletenih. V okviru delavnice, ki jo je vodil mag. Christian Finger iz Koroške podnebne zveze, so se zainteresirani otroci med drugim naučili, kako deluje učinek tople grede, kakšne funkcije ima tropski gozd  in zakaj sta pomembna varčevanje z energijo in regionalno nakupovanje. Poleg tega so izvajali zanimive poskuse, v katerih so učenci lahko spoznali osnove sončne energije in toplotne izolacije. V naslednjih tednih in mesecih so že načrtovane številne druge akcije in projekti za ozaveščanje. Informacije o dejavnostih na Evropski šoli Šmihel najdete tudi na spletni strani www.europaschule-evropskasola.com.