Otroke in njihove starše je na vrtu vrtca Sonce pozdravila Dragana Laketić, vodja programa Slovenske študijske knjižnice v Celovcu. Dragani se je pridružila lutka Dadi, zatem pa je pristala še raketa z Mišo iz galaksije Č.R.K. S pomočniki in brez njih je Dragana Laketić otrokom pripravila zabavno telovadbo, jezikovne igrice, vaje zbranosti, raztezanje obraznih mišic, pa tudi dihalne vaje proti slabim občutkom. Ob koncu druženja na vrtu je zbranim otrokom in staršem zaigrala in zapela Simona Rovšek, in to skladbice iz odlične zbirke »Pesmi potujejo«, ki jo je Simona leta 2018 objavila pri založbi Drava. Simonine skladbe so spremljale interaktivne igre, vsak otrok pa je domov odnesel tudi lepo darilno košarico. 

Otroci so z navdušenjem spremljali program na vrtu vrtca Sonce.

Vsi trije projekti se bodo jeseni nadaljevali

S projektom »Moja družina bere« želi Slovenska študijska knjižnica družine spodbuditi k skupnemu branju, pogovorom o prebranem in h kvalitetnemu preživljanju prostega časa. Vsak družinski član je v okviru projekta prebral vsaj eno knjigo ali revijo. Projekt »Moja družina bere« so začeli izvajati oktobra 2020, pri njem pa je letos sodelovalo 34 družin.

Projekt »Malček bralček« je namenjen otrokom od prvega do tretjega leta starosti. Za otroke, starše in učitelje so v knjižnici pripravili posebne bralne kovčke z navodili, kako otroka motivirati za branje, pa tudi s tremi kartonkami, pobarvanko in z naprstnimi lutkami. Gre za bralno značko za najmlajše, ki jo otrok osvoji, ko prebere vsaj tri knjige (oz. mu te preberejo starši). Na nastanek projekta so vplivale pravljične urice na terenu, vzgojiteljice so na teh izrazile željo po še večji vključitvi knjižnice v promoviranje bralne kulture. Kot pravi Dragana Laketić, niso samo »šola in starši tisti, ki vzpodbujajo otroke k branju, ampak je to širše okolje, katerega del je tudi knjižnica«. Pri projektu »Malček bralček« je letos sodelovalo osem otrok. 

Tudi mehurčki so poleteli galaksiji Č.R.K. naproti.

Najmlajši projekt vzpodbujanja bralne pismenosti se imenuje »Miša«. Ta prihaja iz galaksije Č.R.K., a ji tudi sodobni mediji niso tuji. Projekt želi bralno kulturo otrok in mladine vzpodbujati preko povezave knjig z digitalnim svetom. Od pristanka Miše na Zemlji marca letos je projekt pritegnil več kot 100 otrok. Kot pravi poslovodja Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek, so digitalni mediji del našega vsakdana, zaradi česar  je treba tudi programe za krepitev jezikovne kompetence prilagoditi današnjim interesom in potrebam. Vse tri projekte SPZ izvaja v tesnem sodelovanju s Slovensko študijsko knjižnico.