Poletna šola na ljudski šoli Božji grob je potekala od 29. avgusta do vključno 9. septembra 2022. 

Otroci so se intenzivno ukvarjali s slovenskim jezikom. Komunikacija je bila zelo pomembna, zaradi tega so imeli otroci veliko možnosti, da so govorili v slovenskem jeziku, da so razširili besedni zaklad in da so se učili na igriv način. Jezikovno učenje je bilo pisano in raznoliko. Otroci so utrdili slovenski jezik z vsemi čuti: Kuhanje v slovenskem jeziku je bilo za učence in učenke nepozabno. Posebno všeč so bile otrokom gibalne enote na travniku in v lepi telovadnici. Rezultat je, da so se otroci veselili jezikovnega učenja in slovenskega jezika. To naj bi bil cilj poletne šole. Učiteljica na poletni šoli je bila Katharina Kröpfl s Čajne na Zilji. V letošnjem šolskem letu imajo na Božjem grobu tri razrede, vsega skupaj je 38 šolark in šolarjev.