Svetovni stroj – 2. del

Prejšnji teden si spoznala/spoznal Svetovni stroj. V stroju je zelo veliko predmetov. Izdelaj igralne kocke in povej, koliko stvari je v stroju.

Šablone za igralne kocke:


1. Igralne kocke natisni na močnejši papir in jih izreži po črtkanih linijah. Zapogni jih po polnih linijah, na sive robove nanesi lepilo in kocko zlepi.

Zdaj imaš štiri kocke: 

  • kocko s številkami in količinskimi izrazi
  • kocko s slikami besed, ki si jih spoznala/spoznal prejšnji teden: zvonček, kolo, žarnica, ventilator, sirena, svetilka
  • kocko s slikami novih besed: kladivo, stikalo, ključ, ura, volan, okvir
  • kocko brez slik. Nanjo nariši predmete, ki jih želiš poimenovati v slovenščini. Pomagaj si s slovarjem

2. Zdaj pa kockaj! Vrzi kocko s številkami in eno kocko s slikami, potem pa povej, kaj je v stroju.

Vzemi list papirja in napiši nekaj primerov.