V četrtek, 11. maja 2023, je dvorana boroveljske Mestne hiše kar kipela od otroške razposajenosti in nasmejanih obrazov. Tam so praznovali 25 let vrtca, 20 let varstva in 5 let skupine malčkov »Jaz in Ti – Du und Ich«. 

Pred pisanim geslom JAZ IN TI DU UND ICH so boroveljske zasebne dvojezične vzgojne ustanove Otroški vrtec, Varstvo in Skupnost malčkov Jaz in Ti – Du und Ich skupaj s starši, z vrsto častnih gostov in s pestro slavnostno akademijo praznovale srebrno obletnico ustanovitve Vrtca, dvajsetletnico Varstva in petletnico Skupnosti malčkov. Prireditev je bila odraz zagnanega in zavzetega delovanja imenovanih ustanov in zaupanja staršev vanje.

Na odru boroveljske mestne hiše so tudi zaplesali.

Predsednik društva Roman Verdel je na kratko orisal nastanek Dvojezičnega vrtca »Jaz in Ti – Du und Ich«, zgodbo odločne in pogumne samopomoči slovenskih boroveljskih občanov. V tej zvezi je častno omenil pokojnega kulturnika, občinskega odbornika in zadružnika Melhijorja Verdela in občinskega odbornika Franca Wuttija. Iz majhne skupine sedemnastih otrok se je vrtec razvil v zdravo ustanovo s tremi skupinami, z varstvom, ki ima dve skupini, ter skupino malčkov z dvema skupinama. Skupno ti oddelki nudijo oskrbo in vzgojo 156 otrokom v starosti od enega do desetega leta. Društvo zaposluje 30 oseb. Od leta 2010 Društvo pedagoško oskrbuje tudi 33 otrok v občinskem otroškem vrtcu v Selah. Poseben izziv je bil čas korone.

Otroci so se predstavili na razne načine.

Temeljna predšolska vzgoja se mora prilagoditi potrebam časa, zato je Verdel podprl novi zakon, ki predvideva manjše skupine in višje plače. Ne gre pa, da je finančna podpora za dvojezične vrtce, ki opravljajo isto delo kot javni oz. občinski vrtci, veliko prenizka. Zato je zahteval zvišanje finančnih podpor za dvojezične vrtce in se tozadevno obrnil tudi na občino Borovlje. Prav posebej se je Roman Verdel zahvalil vsem sodelavkam in sodelavcem za zavzeto opravljano delo.

Pristojna podžupanja Kengler je v obeh deželnih jezikih izrazila veselje, da v občini deluje Dvojezični vrtec in kot simbolično darilo za oblet-nico izročila ček v višini 2500 evrov. Voditeljici vrtca in varstva, Beatrix Verdel in Marija Strugar, sta poudarili pomen strokovne dvojezične predšolske in šolske vzgoje ter se staršem zahvalili za zaupanje.

Podžupanja Kengler je predala ček v višini 2500 evrov.

Pred častnimi gosti, med drugim župan Ingo Appé in podžupanja Kengler, generalni konzul RS Anton Novak, podpredsednik ZSO Valentin Sima, Martina Piko-Rustia, starši in prijatelji, ki so napolnili dvorano, so otroci in vzgojiteljice pričarali na oder veličasten in pester spored s številnimi pevskimi in igralskimi vložki (za pevsko-glasbeni spored je bila pristojna Anja Krmelj), da je vsem igralo srce. Mladež je vidno uživala v nastopanju in to veselje prenesla tudi na dvorano. Zaključni venec narodnih ob spremljavi Romana, Marjana in Aleksandra, ko je z otroki prepevala vsa dvorana, pa bo vsem še dolgo ostal v najprijetnejšem spominu, tako kot seveda tudi celotna slavnostna akademija.