Julija lanskega leta, ko se je odbor srečal v Žitari vasi pri družini Hren, je bila še navzoča Marija Šikoronja, vesela in zadovoljna z razvojem vrtca, kateremu je predsedovala od vsega začetka do leta 2003. Nadvse dejavno in do konca aktivno življenje spoštovane Marije Šikoronja se je mnogo prekmalu končalo v oktobru leta 2021. Zato so navzoči občni zbor društva »Naš otrok«, ki je potekal 29. junija 2022, začeli z minuto molka v njen spomin.

V letu 2021 je dolgoletna voditeljica vrtca Irena Brežjak odšla v zasluženi pokoj. Mesto voditeljice je prevzela Angela Herk-Kuchling, ki to funkcijo izvrstno opravlja. Lansko leto je vrtec sprejel novo vzgojiteljico Moniko Dornik. Skupaj z izkušenima asistentkama Martino Gotthardt in Angeliko Smrečnik skrbi za otroke in njihov razvoj, še posebej za njihov jezikovni razvoj. Kot asistentka je na pomoč v izjemni situaciji priskočila Irena Stubljar – Radivojević, ki je odkrila veselje do dela z otroki in trenutno v Tinjah obiskuje tečaj za asistentke v otroških vrtcih.

Na občnem zboru je predsedniško mesto v društvu oddala dolgoletna predsednica Marija Zdouc, ki je v društvo vključena od leta 1995. Najprej je delovala kot tajnica, od leta 2003 pa se je kot predsednica z vso odgovornostjo in skrbnostjo posvečala razvoju vrtca, ki je odprl svoja vrata leta 1978 kot eden  prvih dvojezičnih vrtcev. Marija Zdouc v odboru ostaja kot podpredsednica, predsedniško mesto pa je prevzela dosedanja podpredsednica Martina Piko-Rustia. Mesto odbornice v društvu je po dolgih letih delovanja oddala Tatjana Feinig, ki se je pridružila odboru leta 1995. Delovala je v tajniških funkcijah in bila v pomoč pri lektoriranju besedil. Tajniške posle je od leta 2012 z veliko vnemo opravljala Katarina Wakounig-Pajnič, ki je oddala funkcijo in ostaja v odboru kot namestnica novega tajnika Andreja Hrena. Kot članici društva v odboru ostajata Ilona Kropiunig in Hema Wutte, na novo sta se pridružili Krista Mödritscher in Pia Wintschnig.

Minula tri leta so bila zaradi kovidne pandemije poseben izziv. Pomembno je, da vrtec nudi otrokom ritem in strukturo tudi v izjemnih časih. Odbor se trudi, da ustvarja pogoje za delovanje vrtca. V družbi je na splošno premalo cenjeno odgovorno delo vzgojiteljic/vzgojiteljev in pomočnic/pomočnikov predšolskih otrok, ki bi jim morala politika dati boljši status tudi s tem, da njihovo delo bolje ovrednoti. Predvsem to velja za področje dvojezične predšolske vzgoje, kjer so vrtci že soočeni s pomanjkanjem dvojezičnih vzgojiteljic/vzgojiteljev in pomočnic/pomočnikov pri vzgoji predšolskih otrok.